RWF Logo

Oktobar

2020

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 2

Grupa “Nena”, Leskovac

RSD: 149.300

U situaciji koja prati pandemiju, brojne i inače marginalizovane grupe su dodatno marginalizovane, zbog čega je neophodan pravovremen osvrt na mehanizme marginalizacije, diskriminacije i drugih oblika ugroženosti u ovim specifičnim okolnostima. Istovremeno, rad feminističkih grupa u manjim mestima takođe se suočava sa brojnim izazovima i inače, a posebno otkako je tu i pandemija. Ovim grantom Rekonstrukcija Ženski fond želi da doprinese kontinuitetu rada grupe “Nena”, značajnom za analizu radnih prava žena, a naročito onih marginalizovanih, kao i njihovim naporima da kroz terenski rad stvore širi pregled marginalizacije i pruže podršku starijim ženama u izolovanijim područjima.

 

Udruženje Romkinja “Nada”, Aleksinac

RSD: 150.000

Kako je pandemija donela izazove u održavanju redovnih aktivnosti Udruženja Romkinja „Nada“, koje pre svega podrazumevaju direktan rad sa devojčicama školskog uzrasta, RŽF je podržala grupu u tehničkom opremanju radi omogućavanja kontinuiteta rada sa mladim Romkinjama. Podrška se direktno nadovezuje na ranije podržan projekat „Brak na drugi pogled“ osmišljen sa ciljem prevencije prisilnih brakova. Nabavka tablet uređaja, slušalica i SIM kartica sa internetom omogućilo je devojčicama koje nemaju pristup internetu da se uključe u predviđene aktivnosti. Štaviše, pribavljena tehnologija omogućila je i uključivanje roditelja u radionice.