RWF Logo

Mart

2020

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 3

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd

RSD: 150.000

Inicijativa A 11 je istovremeno davalac usluga i organizacija specijalizovana za zagovaračke kampanje i trudi se da pruža podršku organizacijama, grupama i pojedincima koji se suočavaju sa sistemskim povredama ljudskih prava a nemaju dovoljnu pravnu i drugu podršku.

RŽF je kroz ovaj urgentni grant podržala pravnu podršku roditeljima oduzete dece u procesu primene novog Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, s obzirom da dotični Zakon niti roditeljima nestale dece pomaže u pogledu saznavanja istine o sudbini njihove dece, niti u pogledu pronalaženja i kažnjavanja odgovornih za zločin koji se bez ikakve sumnje dogodio.

 

BeFem, Beograd

RSD: 35.000

U začetku krize izazvane virusom COVID19, grupa BeFem prepoznala je opasnost da žene, ženski glasovi i identiteti, kao i načini na koji se žene nose sa izazovima izolacije tokom vanrednog stanja, ostanu na marginama javnog diskursa.

RŽF je ovim grantom podržala kampanju Regionalni feministički karantin koja je podrazumevala nekoliko video priloga sa gostujućim aktivistkinjama, koje su govorile o preporukama za samoizolaciju/samoorganizaciju, o ličnim i političkim doživljajima situacije, otvarajući prostor za novu formu savezništva i solidarnosti.

Liceulice, Beograd

RSD: 148.000

Kako je rad prodavaca magazina Liceulice direktno vezan za ulicu, vanredno stanje i restriktivne mere kretanja bile su gotovo nepremostiv izazov za ovu organizaciju. Prodavci magazina pripadaju osetljivim grupama i usled nedostatka sistemske podrške našli su se pred opasnostima od gubitka krova nad glavom i nemogućnosti da priušte hranu, lekove i druge osnovne potrepštine.

Ovim grantom RŽF je podržala Liceulice da olakša svojim najugroženijim prodavcima premošćavanje perioda krize, kroz obezbeđivanje paketa hrane i higijenskih paketa i kroz psihosocijalnu podršku u Beogradu i Novom Sadu. Ovim grantom podržana je i produkcija specijalnog onlajn izdanja magazina Liceulice.