RWF Logo

Maj

2020

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 4

Žene u crnom, Beograd

RSD: 150.000

Prepoznajući različite dimenzije COVID19 krize, njene političke, klasne, rodne, etničke i druge aspekte, grupa je prepoznala i neophodnost za solidarnošću sa aktivistkinjama iz Mreže Žena u crnom i zajednicama sa kojima te aktivistkinje rade. Ovim grantom RŽF je podržala Žene u crnom da izvedu susrete i akcije pružanja solidarne podrške  u preko 10 gradova širom Srbije.

Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

RSD: 143.000

Vanredno stanje i kriza uzrokovana COVID19 virusom naročito je pogodila romske zajednice, porodice koje žive u substandardnim naseljima, bez pristupa vodi i struji. Uz to, restriktivne mere kretanja tokom vanrednog stanja dodatno su otežale svakodnevnicu brojnim porodicama koje žive od sakupljanja sekundarnih sirovina. Romske porodice u izolovanim substandardnim naseljima mahom su ostale bez adekvatne sistemske podrške.

RŽF je ovim grantom podržala Romski centar za žene i decu Daje u distribuciji paketa hrane i higijenskih sredstava u romskim porodicama, pre svega radi olakšavanja ženama i deci da premoste krizni period. Terenska akcija obuhvatila je i obezbeđivanje markica za prevoz ženama radi olakšavanja pristupa bezbednosnim mehanizmima i traženju posla.

Iz kruga Niš 

RSD: 126.300

Nakon ukidanja državne finansijske podrške, udruženje Iz kruga Niš koje pruža pravnu i psihosocijalnu podršku ženama sa invaliditetom i zaštitom žena sa invaliditeta od nasilja, nalazi se u nezavidnom položaju i to tokom vanrednog stanja usled pandemije.

Tokom vanrednog stanja, organizacija je nastavila da pruža esencijalnu podršku ženama sa invaliditetom kako bi se lakše suočile sa posledicama krize. Ovim grantom, RŽF želi da doprinese kontinuitetu rada organizacije, kao i široj borbi protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom i udruženja koja se bore za unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Društveni centar Oktobar, Beograd

RSD: 149.394

Kao društveni i aktivistički prostor koji godinama opstaje na principima samoodrživosti i solidarnosti, uz donacije posetilaca. Vanredno stanje uzrokovano virusom COVID19 ostavilo je ovaj prostor bez prihoda i u velikim rizicima. Oktobar je jedno od retkih tačaka susreta za leve, feminističke, zelene i druge progresivne grupe i aktivistkinje/aktiviste, lokalne i međunarodne goste, prostor za učenje, druženje, rad.

Ovim grantom, RŽF pruža solidarnu podršku Društvenom centru Oktobar radi efikasnijeg suočavanja sa posledicama COVID-19 krize i pokrivanja dela ključnih troškova.