RWF Logo

Januar

2017

Program urgentnih grantova

 

Broj grantova: 1

1. Dah teatar

  • RSD: 148.000,00

Kontekst: Usled dugogodišnjih političkih I ekonomskih pritisaka zbog njihovih društvenih i političkih aktivnosti , članice Dah teatra su odlučile da se isele iz prostora koji pripada Gradu Beogradu, kako iz straha za svoju bezbednost tako i zbog nemogućnosti neometanog rada. Neočekivano se ukazala mogućnost preseljenja u adekvatan novi prostor i RŽF grant je taj proces olakšao.