RWF Logo

Stipendije “Žarana Papić” 2017

Februar

2017 Program: Stipendije Žarana Papić Dodeljene stipendije – februar 2017. Broj stipendija: 7  √ 1. Stipendistkinja: Nađa Bobičić  Iznos RSD: 81.500,00 Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za drugu godinu doktorskih studija, Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.  2. Stipendistkinja: Jovana Timotijević  Iznos RSD: 68.000,00 Stipendija se dodeljuje za:pokrivanje dela troškova školarine drugu godinu ... DALJE

Novembar

2017 Program: Stipendije Žarana Papić Dodeljene stipendije – novembar 2017. Broj stipendija: 4  √ 1. Stipendistkinja: Nađa Bobičić  Iznos RSD: 108.000 (ceo iznos će biti isplaćen u 2018.) Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za treću godinu doktorskih studija, Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.  2. Stipendistkinja: Ana Simona Zelenović Iznos RSD: 124.000,00 (deo će ... DALJE