RWF Logo

April

2016

Program urgentnih grantova

 

Dodeljeno – April 2016.

Broj grantova: 2

1. *Anonimno

  • RSD: 130.050,00
  • Kontekst: Zaštita na radu

 

2. Urgentna solidarna podrška

  • RSD: 150.000,00

      •   Kontekst: Pomoć u lečenju dugogodišnje *aktivistkinje ženskog pokreta

 

 *na osnovu zahteva aktivistkinja i aktivista, kao i iz razloga bezbednosti, ne navodimo imena i detaljan sadržaj