RWF Logo

Novembar

2016

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – novembar 2016.

Broj stipendija: 2 

1. Stipendistkinja: Nađa Bobičić 

  • Iznos RSD: 81.500,00
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za drugu godinu doktorskih studija, Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

 2. Stipendistkinja: Jovana Timotijević 

  • Iznos RSD: 68.000,00
  • Stipendija se dodeljuje za:pokrivanje dela troškova školarine drugu godinu doktorskih studija, Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.