RWF Logo

Novembar

2015

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – novembar 2015.

Broj grantova: 5

1. Alternativni centar za devojke, Kruševac

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta:  Kofer
 • O projektu:  Prevencija digitalnog nasilja kroz informativne i edukativne radionice namenjene       srednjoškolkama/cima, kao i aktivistkinjama i aktivistima, o mehanizmima zaštite i smanjenju rizika od digitalnog nasilja.Senzibilizacija i povećanje tolerancije mladih po pitanju različitih etničkih, verskih, nacionalnih, seksualnih, socijalnih/klasnih i drugih kategorija. Podrška mladim ženama i devojkama u procesu emotivnog razvoja, sa ciljem osnaživanja i podizanja samopouzdanja, smanjenja osećaja krivice, osvešćivanja svojih emocija i ponašanja kako bi ih odgovornije ispoljavale, kao i uviđanja društvenih (patrijarhalnih) mehanizama koji nam unapred određuju i utiču na životne uloge, izbore i ponašanja.

2. Udruženje za radna prava žena Roza, Zrenjanin

 • RSD:  295.000,00
 • Naziv projekta: Ekonomska i radna diskriminacija žena – tribine
 •  O projektu: Ohrabrivanje žena za svedočenja (kroz tribine) o diskriminaciji na poslu, o kršenju njihovih radnih prava u svim oblastima rada: u industriji, trgovini, zanatskim prehrambenim radnjama i na sezonskim poslovima (pre svega u poljoprivredi).

3. SOS Ženski centar, Novi Sad

 • RSD: 120.600,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 •  O projektu: Podrška daljem radu organizacije, odnosno omogućavanje njenog opstanka kroz pokrivanje tekućih troškova

4. Žene juga, Pirot

 • RSD: 299.400,00
 • Naziv projekta: Ženska medijateka
 • O projektu: Podrška daljem radu i unapređenju Ženske medijateke u Pirotu u kojoj je sakupljeno i izloženo blizu 2500 pisanih, audio i video radova o ženskim pitanjima u zemlji i svetu, kao i uvođenju nove programske linije – Priče iz Medijateke

5. Ženski centar Užice

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Uspostavljanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja pri Ženskom centru Užice
 • O projektu:Omogućavanje ženama sa teritorije grada Užica koje su izložene nasilju, održive, standardizovane, lako dostupne i besplatne usluge SOS telefona; osposobljavanje volonterki ŽCU za rad i pružanje usluge na jedinstvenom SOS telefonu; doprinošenje podizanju nivoa informisanosti, pre svega žena, ali i drugih o porodičnom nasilju i drugim oblicima partnerskog nasilja, pravu na zaštitu i uslugama koje postoje na teritoriji grada Užica, a po potrebi i šire.