RWF Logo

Februar

2015

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – februar 2015.
Broj grantova: 
8

1. Centar za ženske studije, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta:  Feminizam danas: teme i problemi
 •  O projektu:  Podrška kursu čiji je cilj da se preko preko prikaza ključnih tema i problema feminističke teorije i prakse danas, pokaže nužnost sveobuhvatnog feminističkog pristupa analizi savremenih društvenih fenomena

2. U.G. Interkultivator, Beograd

 • RSD:  168.500,00
 • Naziv projekta: Identifikuj me
 •  O projektu: Interdisciplinarni i javni edukativni program koji se bavi uticajem razvoja komunikacionih tehnologija i pre svega načinima njihove upotrebe (avatari, spam identiteti, trolovanje, gamergate, itd.) na stvaranje, dinamiku I ispoljavanje društvenih identiteta (rodnih, političkih, subkulturnih).

3. Ženski prostor, Niš

 • RSD: 235.800,00
 • Naziv projekta: Moja prava – Radna prava
 • O projektu: Povećanje informisanosti Romkinja u jugoistočnoj Srbiji o radnim pravima i doprinosa jačanju romskih ženskih inicijativa u promovisanju radnih prava i borbi protiv diskriminacije u oblasti rada

4. Ženski centar, Užice

 • RSD: 190.250,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • O projektu: Doprinos daljem radu organizacije

5. …Iz Kruga, Beograd

 • RSD: 186.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 •  O projektu: Omogućavanje stabilnosti rada na započetim i planiranim aktivnostima

6.ACT Women, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Ženski dan
 •  O projektu: poboljšanje života žena (polaznica radionica) kroz rad na sebi u sigurnom prostoru i upoznavanje sa sadržajima koji su im često teško dostupni, jer za njih nemaju novca ili vremena ili i jedno i drugo; upoznavanje što šireg kruga žena sa nizom postojećih ženskih organizacija i uslugama koje pružaju; profesionalna afirmacija umetnica i ekspertkinja kroz deljenje znanja, veština i iskustava sa polaznicama radionica; senzibilizacija kulturnih institucija i medija za ženska pitanja.

7. Alternativni centar za devojke, Kruševac

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Alternativno obrazovanje
 • O projektu: Širenje znanja mlade aktivističke grupe o tranzicionoj pravdi, antifašizmu I uticaju medija na formiranje društveno poželjnih uloga žene.

8. Žene juga, Pirot

 • RSD: 276.900,00
 • Naziv projekta: Ženska medijateka
 • O projektu: Ženska medijateka podrazumeva podršku daljem radu i unapređenju Ženske medijateke u Pirotu u kojoj je sakupljeno i izloženo blizu 2500 pisanih, audio i video radova o ženskim pitanjima u zemlji i svetu. Cilj projekta je promocija ženskog delovanja, edukacija žena o važnim pitanjima I širenje znanja koje su članice Žena juga stekle tokom Ženskih studija i na drugim seminarima, kursevima I edukacijama vezanim za žensko pitanje. Ciljna grupa su žene sa područja jugoistoka Srbije, sa posebnim fokusom na mlade žene, studentkinje i aktivistkinje