RWF Logo

April

2014

Program urgentnih grantova

Dodeljeno – April 2014.

Broj grantova: 1

1. Romski centar za žene i decu – DAJE, Beograd

  • RSD: 147.000,00
  • Naziv projekta: Sprečimo nasilje da ne bude kasno!
  •  Kontekst: Ovo je reakcija na informaciju da je lider jedne romske organizacije planirao da otvori Sigurnu kuću za Romkinje koje su preživele nasilje . To je uznemirujuća informacije imajući u vidu da je, kroz svoj rad, DAJE čula za tog muškarca koji je nasilnik i čija se supruga javljala na SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina koji vodi DAJE.Cilj aktivistkinja DAJE bio je da  prikupe sve informacije i dokumenta i da sa  pravnog stanovišta utvrde koji koraci su morali biti preduzeti  da bi se dobila licenca za otvaranje takvog objekta . Takođe, želele su da provere ko je / su donator/i koji je/su finansirali izgradnju Sigurne kuće i koje su njihove namere o daljoj saradnji sa ovom organizacijom . Posle istraživačkog rada zajedno sa pravnicom, organizovale su konferenciju za štampu na kojoj su predstavile informacije do kojih su došle. Tražile su zabranu rada ove Sigurne kuće i temeljno ispitale Zakon o osnivanju – otvaranju skloništa. Takođe su zahtevale  pooštravanje kontrole procesa, ukoliko se to ispostavi kao nužnost, kao i veću bezbednost u zakonima koji će osigurati da ove ustanove ne mogu biti otvarane od strane ljudi koji su poznati kao nasilnici.. Naravno, kroz čitav ovaj process nisu otkrivale identitet muškarca, ne želeći da njegovu suprigu izlažu riziku. Takođe, njihova namera je i da se osigura da Romkinje imaju istu dostupnost i ravnopravnost u upotrebi mera i instrumenata za zaštitu od nasilja  kao i druge žene , a ne da budu odvajane u posebne sigurne kuće.