RWF Logo

Novembar

2014

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – novembar 2014.
Broj grantova: 9

1. Udruženje žena Femina, Smederevska Palanka

 • RSD: 155.606,00
 • Naziv projekta:  SOS telefon
 •  O projektu:  Dežurstva na SOS telefonu i pravnom savetovalištu

2. Konsultacije za lezbejke

 • RSD:  52.840,00
 • Naziv projekta: Feministkinje lezbejke iz Srbije u razmeni sa feministkinjama lezbejkama iz Slovenije
 •  O projektu: Uvećanje poznanstava I solidarnosti između lezbejki feministkinja iz Srbije I Slovenije,  upoznavanje društvenog konteksta života lezbejki i kvir devojak koje žive u državi u kojoj postoji zakon o istopolnom partnerstvuI gde je stepen homofobije u javnom prostoru niži, uvećanje znanja o samima sebi kroz radionice iskustva….

3. Centar za devojke, Niš

 • RSD: 183.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • O projektu: Da se održi kontinuitet na već prepoznatljivoj i prihvaćenoj lokaciji za stvaranje feminističkog podmlatka.

4. Udruženje građanki Zadrugarice, Niš

 • RSD: 136.600,00
 • Naziv projekta: Nišlijke za nezaborav
 • O projektu: Podsećanje na neke od žen koje su svojim delovanjem obeležile istoriju Niša I doprinele razvoju, kulturi I imidžu Niša I to u vremenima kada su nauka, prosveta, politika, umetnost, sport I javni život uopšte bili rezervisani za muškarce.

5. Romski ženski centar Bibija, Beograd

 • RSD: 162.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 •  O projektu: Omogućavanje stabilnosti rada na započetim I planiranim aktivnostima
 1. Ženski glas Priboja
 • RSD: 200.000,00
 • Naziv projekta: Solidarno za radna prava žena
 •  O projektu: Osnaživanje žena koje su za vreme ratova ostale bez posla u Priboju.

7. Slobodna zona, Beograd

 • RSD: 225.000,00
 • Naziv projekta: Filmski festival Slobodna zona 2014
 • O projektu:.Slobodna zonakroz popularizaciju angažovane kinematografije, koja nije deo uobičajenog bioskopskog repertoara u Srbiji, otvara prostor za promociju, promišljanje i razumevanje aktuelnih društvenih pojava i problema, skreće pažnju javnosti u Srbiji na problem nepoštovanja ljudskih prava u različitim oblastima u čitavom svetu, i  pokreće javnu debatu i širi informacije o standardima, problemima i mogućim poboljšanjima ili rešenjima. 

8. Žene juga, Pirot

 • RSD: 178.000,00
 • Naziv projekta: Ženska medijateka
 • O projektu: Ženska medijateka podrazumeva podršku daljem radu I unapređenju Ženske medijateke u Pirotu u kojoj je sakupljeno I izloženo blizu 2500 pisanih, audio I video radova o ženskim pitanjima u zemlji I svetu. Cilj projekta je promocija ženskog delovanja, edukacija žena o važnim pitanjima I širenje znanja koje su članice Žena juga stekle tokom Ženskih studija i na drugim seminarima, kursevima I edukacijama vezanim za žensko pitanje. Ciljna grupa su žene sa područja jugoistoka Srbije, sa posebnim fokusom na mlade žene, studentkinje i aktivistkinje

9. Ženska sekcija UG Ravnopravnost, Zrenjanin

 • RSD: 220.000,00
 • Naziv projekta: Žene i radno pravo – rad na crno
 •  O projektu: Grupa za podršku  ima za cilj osnaživanje i osposobljavanje  žena, sindikalnih aktivistkinja, kroz razmenu iskustva,  upoznavanje sa radnim pravima, praćenjem izmene zakonskih okvira, i povezivanje sa drugim sindikalistkinjama i aktivistkinjama civilnog društva koje se bave pravima žena.Grupa za podršku namenjena je ženama koje su doživele različite oblike nepravdi iz sveta rada (mobing ), jednako iz pozicija sindiklanih aktivistkinja, kao I pozicija radnica.Projekat će u ovom periodu biti fokusiran na problem ženskog  rada “na crno”,  kao jedinog, ili dodatnog radnog anžamana žena, ca ciljem da se razotkrivanjem dubine i širine  ( i ovog) problema nastavi sa jačanjem samoroganizovanja žena po pitanjima radnih prava (ženskog sindiklanog aktivizma).