RWF Logo

Februar

2014

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – februar 2014.
Broj grantova:
7

1. Centar za ženske studije, Beograd
 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta:  Feminizam ključni pojmovi
 •  O projektu:  Feminizam ključni pojmovi je jedan od dva osnovna/obavezna kursa u okviru obrazovnog programa Centra. Osnovna ideja je analiza različitih aspekata i perspektiva najvažnijih, ključnih pojmova i problema feminizma danas na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

2. Ipak.centar  (Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta), Beograd

 • RSD:  148.000,00
 • Naziv projekta: Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike
 •  O projektu: Cilj Letnje škole je da preispita i destabilizuje prevladavajuće podele u akademskom i aktivističkom prostoru, zasnovane na Istok-Zapad binarizmu. Osmodnevni program sastoji se od predavanja značajnih teoretičara/teoretičarki iz Evrope, jugoistočne Evrope i SAD, čitalačkih seminara, diskusija i prezentacija.

3. Centar za devojke, Niš

 • RSD: 138.000,00
 • Naziv projekta: Centric-Sastajalište-Sigurno mesto za devojke u Nišu
 • O projektu: Da se održi kontinuitet na već prepoznatljivoj i prihvaćenoj lokaciji za stvaranje feminističkog podmlatka.

4. Ženski centar Užice

 • RSD: 135.000,00
 • Naziv projekta: Finansijska podrška institucionalnoj održivosti Organizacije
 • O projektu: Delimično pokrivanje tekućih troškova da bi se nesmetano odvijale aktivnosti Centra: podrška seoskim ženama za samoorganizovanje, ženama koje trpe nasilje, razvoju aktivizma Romkinja, ženskim zadrugama i dr.)

6. ACT Women, Beograd

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Ženski dan
 •  O projektu: Višegodišnji ciljevi rada su: poboljšanje života žena (polaznica radionica) kroz rad na sebi u sigurnom prostoru i upoznavanje sa sadržajima koji su im često teško dostupni, jer za njih nemaju novca ili vremena ili i jedno i drugo; upoznavanje što šireg kruga žena sa nizom postojećih ženskih organizacija i uslugama koje pružaju; profesionalna afirmacija umetnica i ekspertkinja kroz deljenje znanja, veština i iskustava sa polaznicama radionica; senzibilizacija kulturnih institucija i medija za ženska pitanja.

7. BeFem, feministički kulturni centar, Beograd

 • RSD: 131.000,00
 • Naziv projektaEqualisters: nove feminističke medijske strategije
 •  O projektu: Izgradnja Equalisters tima (kao dela BeFem medijskog tima), feminističke medijske platforme i online mreže, počevši sa treningom od strane švedskih članica online mreže za unapređenje heterogenosti i raznolikosti u medijskom i javnom diskursu.

8. DAH Teatar, Beograd

 • RSD: 133.600,00
 • Naziv projekta: Prezentacija projekta Moć pamćenja i predstave Prisustvo odsustvau Preševu
 • O projektu: Susret sa ženam aktivistkinjama sa juga Srbije i Preševa i razgovor na teme Kako čuvamo pamćenje, Snaga ženske solidarnosti iMoć ženske umetničko-aktivističke akcije; igranje predstave Prisustvo odsustva i razgovor sa publikom.