RWF Logo

Novembar

2013

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – novembar 2013.

Broj grantova: 9

1. Klub OPA “Omladina pokreće akciju”

 • RSD: 191.000
 • Naziv projekta: Femix Fest 2013
 • Fokus projekta: priprema, objavljivanje i promocija CD-a sa kompilacijom pesama ženskih bendova iz Srbije “Femikseta 2013” koja prati prethodne tri izdate u periodu 2010- 2012. Budući da predstavlja isključivo kantautorke i/ili bendove u kojima je prisutno žensko autorstvo na nivou teksta i/ili muzike, zasad je jedinstven projekat na domaćoj aktivističkoj i muzičkoj sceni.

2. SANDRA MANDIĆ PR, “LUPA STUDIO” – multimedijalna i filmska produkcija

 • RSD: 150.000
 • Naziv projekta: ROMA ROOM – web documentary
 • Fokus projekta: “Roma Room” je medijski projekat posvećen predstavljanju Romkinja, u formi web dokumentarnog filma. Web dokumentarni film je interaktivna, multimedijalna forma produkcije, koja se razlikuje od tradicionalnog dokumentarnog filma jer koristi širok spektar multimedijalnih alatki: fotografiju, tekst, zvuk, video, virtualnu fotografiju, grafiku, animaciju.

3. Ženski centar Užice

 • RSD: 80.000
 • Naziv projekta: Obeležavanje petnaest godina rada Ženskog centra Užice
 • Fokus projekta: da se javnosti predstave uspesi petnaestogodišnjeg zalaganja za prava žena kroz programe i akcije. Ciljne grupe su žene iz lokalne zajednice, donosioci odluka i javnost Užica, zlatiborskog okruga i Srbije.

4. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš

 • RSD: 269.000
 • Naziv projekta: SOS-telefon – na romskom i srpskom jeziku (nastavak rada)
 • Fokus projekta: Romkinje koje ne poznaju dobro srpski jezik, a tradicionalno su zatvorene, vezane za ćutanje o nasilju u porodici, imaju mogućnost da komuniciraju na svom maternjem jeziku, kroz radioničarski rad, telefonski ili u direktnom kontaktu u kancelariji Osvita.

5. DAH Teatar

 • RSD: 223.500
 • Naziv projekta: Regionalni susret žena i porodica nestalih iz Srbije i regiona u okviru projekta DAH Teatra “Prisustvo odsustva”
 • Fokus projekta: 5. decembra u DAH Teatru Centru za pozorišna istraživanja održaće se jednodnevni susret žena iz Srbije i regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Kosovo). Premijerno će biti izvedena predstava DAH Teatra ” Prisustvo odsustva”.

6. Alternativni centar za devojke, Kruševac

 • RSD: 300.000
 • Naziv projekta: Jačanje kapaciteta mladih aktivistkinja u Rasinskom okrugu (II)
 • Fokus projekta: institucionalna podrška za nastavak rada Alternativnog centra za devojke i jačanje aktivističkih kapaciteta i osnaživanje aktivistkinja nove feminističke grupe, kao podrška širenju grupe (mlade žene sa Rasinskog okruga, aktivistkinje i članice Alternativnog centra za devojke).

7. Romski centar za žene i decu DAJE

 • RSD: 288.000
 • Naziv projekta: Rad na SOS telefonu, razgovori na jezicima nacionalnih manjina i individualni razgovori
 • Fokus projekta: interesnа grupа su Romkinje koje nedovoljno poznаju jezik većinskog nаrodа, žive nа obodu Beogrаdа, stаrosti su od 14 do 60 godinа. Nаrаvno i sve žene koje se jаve nа SOS telefon. Ovа stаrosnа dob i orijentаcijа kа obodnim nаseljimа je sаmo doprinos dа se povežu i one koje su izolovаne, odlаskom u nаseljа i radom na radionicama.

8. Ženska sekcija – UG Ravnopravnost, Zrenjanin

 • RSD: 209.000
 • Naziv projekta: Žene i radno pravo
 • Fokus projekta: pokušaj da se ujedine žene koje su kroz tranziciju bile izložene teškim kršenjima radnih prava i nisu imale adekvatnu podršku za svoju borbu u sindikatima i državnim institucijama. Grad Zrenjanin je kroz tranziciju izgubio tri četvrtine radnih mesta u industriji. Većim delom su tu bile zaposlene žene koje su nosile procese proizvodnje u svojim fabrikama (Udarnik-fabrika čarapa, Begej – fabrika šešira, Slavica – tekstilna industrija, Sloga – fabrika donjeg veša, Proleter – tepihara, Jugoremedija – farmaceutska industrija, Luxol – kućna hemija, ZIP – pivara i druge).

9. Udruženje “Žene juga”, Pirot

 • RSD: 299.000
 • Naziv projekta: Žene o ženama
 • Fokus projekta: dalji rad i unapređenje Ženske medijateke u Pirotu u kojoj je sakupljeno i izloženo više od 1000 pisanih, audio i video radova o ženskim pitanjima u zemlji i svetu, promocija ženskog delovanja, edukacija žena o važnim pitanjima i širenje znanja za žene sa područja jugoistoka Srbije, sa posebnim fokusom na mlade žene, studentkinje i aktivistkinje.