RWF Logo

Februar

2013

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Februar 2013.
Broj grantova: 12

1. Udruženje Roma “Danica”, Pančevo
  • RSD: 300.000,00
  • Naziv projekta: Zaustavimo nasilje nad Romkinjama
  • Cilj projekta: Kontinuitet i razvoj rada u romskim naseljima sa ciljem smanjivanja nasilja nad ženama Romkinjama, kroz rad na dobijanju ličnih dokumenata, upoznavanje Romkinja sa nadležnostima institucija i individualnu podršku.
 2. Klub OPA “Omladina pokreće akciju”, Beograd
  • RSD: 147.000,00
  • Naziv projekta: Femix Info – Portal ženskog stvaralaštva
  • Cilj projekta: Postavljanje web portala Femix Info, nezavisnog multimedijalnog projekta promocije i afirmacije žena koje se bave umetnošću i društvenim aktivizmom.
 3. Alternativni centar za devojke, Kruševac
  • RSD: 240.000,00
  • Naziv projekta: Jačanje kapaciteta mladih aktivistkinja u Rasinskom okrugu
  • Cilj projekta: Jačanje aktivističkih kapaciteta i osnaživanje aktivistkinja nove feminističke grupe. Institucionalna podrška za početak rada.
 4. Udruženje “Žene juga”, Pirot
  • RSD: 233.400,00
  • Naziv projekta: Žene o ženama
  • Cilj projekta: Promocija ženskog delovanja, edukacija žena sa jugoistoka Srbije i širenje znanja o temama važnim za žensko pitanje kroz rad i unapređenje Ženske medijateke.
 5. Nezavisni ženski centar, Dimitrovgrad
  • RSD: 290.260,00
  • Naziv projekta: Ljudska prava su i ženska prava – prenesi svoje znanje drugoj (nastavak)
  • Cilj projekta: Pružanje pravne pomoći ženama, međusobno osnaživanje, usavršavanje aktivistkinja kroz predavanja članica grupe.
 6. Ženski centar, Užice
  • RSD: 200.000,00
  • Naziv projekta: Institucionalna podrška
  • Cilj projekta: Nastavak rada na dugogodišnjim projektima čije su ciljne grupe žene iz višestruko marginalizovanih grupa kroz podršku za samoorganizovanje, zapošljavanje, ekonomske inicijative i uticaj na politiku i planove lokalnog Saveta za zapošljavanje i Saveta za rodnu ravnopravnost.
 7. SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince
  • RSD: 300.000,00
  • Naziv projekta: Da čujem, učim, menjam budućnost
  • Cilj projekta: Osnaživanje autonomije mladih, podizanje svesti mladih na teme suočavanja sa prošlošću, građanske odgovornosti i edukacija o feminističkoj mirovnoj politici.
 8. U.G. Ternipe, Pirot
  • RSD: 297.300,00
  • Naziv projekta: Koordinacija romskom ženskom mrežom Srbije
  • Cilj projekta: Obezbeđivanje uslova za rad koordinišuće organizacije i Upravnog odbora Romske ženske mreže Srbije na sprovođenju godišnjeg akcionog plana mreže. RŽM godinama radi na povećanju zagovaračkog kapaciteta romskog ženskog aktivizma, podizanju vidljivosti romskog ženskog aktivizma, jačanju ljudskih i materijalnih resursa, uvođenju pitanja roda u romski aktivizam, uključivanju pojma višestruke diskriminacije u ženski pokret.
 9. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd
  • RSD: 228.400,00
  • Naziv projekta: Labris sportska grupa – FemSlam
  • Cilj projekta: Okupljanje lezbejki, biseksualnih, trans i friendly žena kroz sport i rekreaciju, za borbu protiv internalizovane homofobije i osnaživanje LBT žena kroz sport.
 10. Act Women, Beograd
  • RSD: 150.000,00
  • Naziv projekta: Ženski dan
  • Cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta života žena kroz rad na sebi i upoznavanje sa radom ženskih organizacija, profesionalna afirmacija umetnica i ekspertkinja i dodatna senzibilizacija kulturnih institucija, kao i senzibilizacija mejnstrim medija za ženska pitanja kroz promovisanje Ženskog dana.
 11. Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd 
  • RSD: 286.360,00
  • Naziv projekta: Rad na SOS telefonu za Romkinje
  • Cilj projekta: Podrška Romkinjama koje su žrtve nasilja, posebno ženama iz naselja koje žive u lošim uslovima, kroz informisanje o radu SOS telefona, emotivnu i psihološku podršku i konsultacije o pravnim aspektima izlaska iz nasilja i uključivanje, posredovanje, obaveštavanje i zastupanje u institucijama.
 12. Centar za devojke, Niš
  • RSD: 225.000,00
  • Naziv projekta: Centrić – Sastajalište – Sigurno mesto za devojke u Nišu
  • Cilj projekta: Institucionalna podrška Centriću da ima svoj radni prostor kao mesto okupljanja i edukacije.