RWF Logo

Novembar

2012

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Novembar 2012.
Broj stipendija: 3

1. Stipendistkinja: Sanja Solunac

  • Iznos stipendije: 20.400,00 RSD
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje putnih troškova Lapovo-Beograd za učešće na alternativnom programu Centra za ženske studije.

2. Stipendistkinja: Veronika Mitro

  • Iznos stipendije: 55.500,00 RSD
  • Stipendija se dodeljuje za:pokrivanje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije u Centru za rodne studije, ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu.

3. Stipendistkinja: Radoslava Aralica

  • Iznos stipendije: 25.000,00 RSD
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje troškova prijave i odbrane završnog rada i izdavanja uverenja i diplome na Master Rodnim studijama, ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu.