RWF Logo

Jun

2012

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Jun 2012
Broj grantova: 8

1.  Udruženje Romkinja “Osvit” , Niš

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: SOS-telefon – na romskom i srpskom jeziku (jun-decembar 2012)
 • Cilj projekta: Nastavak programa koji šest godina realizuje „Osvit“. Telefonom ili direktnim kontaktom uspostavlja se veza sa  ženama žrtvama nasilja i upućuje ili posreduje kod  institucija  koje mogu da pomognu pri rešavanju problema porodičnog nasilja. Romkinje koje ne poznaju dobro srpski jezik, a tradicionalno su zatvorene, vezane za ćutanje o nasilju u porodici, imaju mogućnost da komuniciraju na maternjem jeziku, a kao jedini SOS u Nišu osnažuje sve žene kojima je podrška za prijavljivanje i izlazak iz nasilja potrebna.

 2.  Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd

 • RSD: 299.560,00
 • Naziv projekta: SOS telefon za Romkinje
 • Cilj projekta: Nastavak rada na neprekidnom obaveštavanju o postojanju SOS telefona za Romkinje. SOS konsultacije: emocionalna i psihološka podrška ženama koje su preživele  neku  vrstu nasilja. SOS konsultovanje o pravnim aspektima porodičnog i seksualnog nasilja. Uključivanje, posredovanje, obaveštavanje i zastupanje u institucijama. Radionice sa ženama Romkinjama u Jabučkom Ritu, Malom i Velikom Mokrom Lugu.

3. Udruženje Roma “Danica” , Pančevo

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Nastavak projekta Zaustavimo  nasilje nad Romkinjama!
 • Cilj projekta: Kontinuitet i dalji razvoj rada na terenu u cilju podrške ženama Romkinjama koje  su žrtve nasilja u porodici. Tri su glavne aktivnosti: smanjivanje nasilja nad ženama u Romskim naseljima, rad na dobijanju dokumenata za Romkinje i decu iz naselja Jabuka, Deponija i Dolovo, upoznavanje žena Romkinja sa nadležnostima CZSR, policije i tužilaštva.

4. Ženski prostor, Niš

 • RSD: 299.1 00,00
 • Naziv projekta: Festival ženskog aktivizma i umetnosti – FemiNiš 2012
 • Treći po redu, festival ženskog aktivizma i umetnosti FemiNiš, u organizaciji Ženskog prostora, Centra za devojke i Alternativnog kulturnog centra, 20-25. septembraČ promocija ideja i politike ženskog samoorganizovanja i ženskih ljudskih prava u gradu Nišu i povećanje vidljivosti žena koje se bave teorijom, umetnošću i aktivizmom. Mesta: Niški kulturni centar, Studentski kulturni centar, Narodna biblioteka Stevan Sremac i prostorije organizatorskih grupa.

5. BeFem, feministički i kulturni centar, Beograd

 • RSD: 188.300,00
 • Naziv projekta: “Telo, moć, hrana”
 • Program BeFema za 2012. Usmeren je na pitanje moći, one koja se uspostavlja i one koja proizvodi otpor dominantnim strukturama. Moć da odlučujemo o vlastitim telima, moć da volimo one koje biramo, moć slobodne političke akcije i misli, moć nad reprezentacijom u javnom i medijskom diskursu. U saradnji sa feminističkim magazinom Bang iz Stokholma.

6. SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: “Moja odluka – moja odgovornost”
 • Cilj projekta: Edukacija grupe novih volontera i volonterki i mladih i učenici koji će na jesen upisati srednju školu: o modelima delovanja patrijarhata kroz nacionalizam, ksenofobiju i fundamentalizam. Radionice, štampani edukativni matrijal, filmovi i diskusija.

7. PERIONICA

 • RSD: 180.000,00
 • Naziv projekta: MALI SVETOVI/Izložba savremene umetnosti i humanitarna aukcija
 • Cilj projekta: Grupna izložba koja okuplja mlade savremene umetnice i umetnike iz Srbije, radova malih formata i subjektivnog izraza različitih medija. Deo prihoda od prodaje radova namenjen je Autonomnom ženskom centru (60%), a deo (40%) umetnicima. Pored akcije/aukcije, projekat ima za cilj da da podrži stvaralaštvo mladih umetnica i umetnika koji su tek završili ili završavaju studije i olakša im stupanje na kulturnu scenu i nesigurno umetničko tržište.

8. Nezavisni ženski centar, Dimirtovgrad

 • RSD: 240.300,00
 • Naziv projekta: Ženska prava su i ljudska prava – Prenesi svoje znanje drugoj (nastavak)
 • Cilj projekta: Primena u praksi znanja  koje su aktivistkinje stekle prethodnih godina na seminarima, radionicama i predavanjima.  Nove članice će imati priliku da informaciju dobijaju od žena koje poznaju i pred kojima se ne ustručavaju, iskusnije članice će moći da svoje stečeno znanje primene, utvrde i nadograde. Kancelarija radi svakodnevno, a obezbeđuje i pravnu pomoć ženama po potrebi.