RWF Logo

Februar

2012

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Februar 2012
Broj grantova: 13

1. Žene juga, Pirot

 • RSD: 120.000,00
 • Naziv projekta: Žene o ženama
 • Cilj projekta: Institucionalna podrška za otvaranje  ženske medijateke u kojoj bi bile sakupljeni i izloženi  pisani,  audio i video  radovi o ženskim pitanjima u zemlji i svetu.  Promocija ženskog delovanja i edukacija žena o važnim pitanjima za žene sa područja jugoistoka Srbije, sa posebnim fokusom na mlade žene, studentkinje i aktivistkinje.
2. Nezavisni ženski centar , Dimirtovgrad
 • RSD: 150.000,00
 • Naziv projekta: Ženska prava su i ljudska prava – Prenesi svoje znanje drugoj
 • Cilj projekta: Primena u praksi znanja  koje su aktivistkinje stekle prethodnih godina na seminarima, radionicama i predavanjima.  Nove članice će imati priliku da informaciju dobijaju od žena koje poznaju i pred kojima se ne ustručavaju, iskusnije članice će moći da svoje stečeno znanje primene, utvrde i nadograde. Kancelarija počinje da radi svakodnevno.
3. Romani cikna, Kruševac
 • RSD: 298.200,00
 • Naziv projekta: Zajedno smo jače
 • Cilj projekta: Poboljšanje položaja Romkinja koje žive na teritoriji Rasinskog okruga (u opštinama : Trstenik , Aleksandrovac, Ćićevac, Brus, Varvarin ), kroz informisanje o radu značajnih opštinskih službi i osnovnim ženskim ljudskim pravima.
4.  ACT Women, Beograd 
 • RSD: 299.295,00
 • Naziv projekta: Ženski dan
 • Cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta života žena (polaznica radionica) kroz rad na sebi i upoznavanje sa sadržajima koji su im često teško dostupni, jer za njih nemaju vremena ili novca ili ni jednog ni drugog.  Upoznavanje što šireg kruga žena sa nizom postojećih ženskih organizacija i uslugama koje pružaju. Profesionalna afirmacija umetnica i ekspertkinja kroz deljenje znanja, veština i iskustva sa polaznicama radionica.
5. BIBIJA Romski ženski centar , Beograd 
 • RSD: 211.200,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • Cilj projekta: Rad Centra sastoji se u susretu dveju protivteža: sa jedne strane prevazilaženje predrasuda i diskriminacije koje važe prema Romkinjama, a sa druge strane vidljivosti ženskih prava romskih žena.
6.  Romski centar za žene i decu DAJE , Beograd
 • RSD: 299.840,00
 • Naziv projekta: Prevencija i suzbijanje nasilja kroz rad na SOS telefonu za Romkinje
 • Cilj projekta: Nastavak rada na neprekidnom obaveštavanju o postojanju SOS telefona za Romkinje. SOS konsultacije: emocionalna i psihološka podrška ženama koje su preživele  neku  vrstu nasilja. SOS konsultovanje o pravnim aspektima porodičnog i seksualnog nasilja. Uključivanje, posredovanje, obaveštavanje i zastupanje u institucijama.
7.  Udruženje Romkinja “Osvit” , Niš
 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: SOS-telefon – na romskom i srpskom jeziku
 • Cilj projekta: Nastavak programa koji šest godina realizuje „Osvit“. Telefonom ili direktnim kontaktom uspostavlja se veza sa  ženama žrtvama nasilja i upućuje ili posreduje kod  institucija  koje mogu da pomognu pri rešavanju problema porodičnog nasilja. Romkinje koje ne poznaju dobro srpski jezik, a tradicionalno su zatvorene, vezane za ćutanje o nasilju u porodici, imaju mogućnost da komuniciraju na maternjem jeziku, a kao jedini SOS u Nišu osnažuje sve žene kojima je podrška za prijavljivanje i izlazak iz nasilja potrebna.
8. Udruženje građana Klub Vidosav i Lela Vujošević , Kragujevac 
 • RSD: 120.000,00
 • Naziv projekta: Znamenite žene Kragujevca
 • Cilj projekta: Priprema brošure Znamenite žene Kragujevca  o ženama čiji su darovi, aktivnosti i rezultati deo kragujevačke baštine. Korpus čine žene koje su rođene u Kragujevcu, ili su svojim radom  povezane sa njim.
9. Udruženje Roma Novi Bečej  
 • RSD: 250.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina
 • Cilj projekta: Posle četiri   godine rada i primenjenih  972  poziva, na romskom, rumunskom, mađarskom  i srpskom jeziku  nastavak rada sa ženama koje žele i hoće da izađu iz nasilja. Kako je udruženje potpisalo sporazum o saradnji sa institucijama u Novom Bečeju, pokušavaće i da sprovedu potpisani dokument u praksi.
10. Udruženje građana Odbor za ljudska prava Vranje , ženska grupa SOS telefon Vranje koja radi u okviru Odbora
 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Nulta tolerancija porodičnom nasilju nad ženama – rad SOS telefona
 • Cilj projekta: Nastavak, sufinansiranje i održanje, rad i razvoj SOS servisa za podršku ženama iz porodičnog nasilja u Vranju i na jugu Srbije, kao i dalji razvoj Programa sistemskog suzbijanja i borbe protiv porodičnog nasilja nad ženama.
11.  Žene za mir , Leskovac
 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Volonterstvo je moj izbor
 • Cilj projekta: Stvaranje poboljšanih uslova rada za redovne aktivnosti preuređenjem prostora koji je organizacija dobila od grada Leskovca na besplatno korišćenje. U međuvremenu su započete radionice za mlade devojke, jednom mesečno, sa ciljem da se animira što veći broj mladih devojaka za ženski volonterski klub.
12. Udruženje Roma ,,Danica,, , Pančevo
 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Zaustavimo  nasilje  nad Romkinjama!
 • Cilj projekta: Kontinuitet i dalji razvoj rada na terenu u cilju podrške ženama Romkinjama koje  su žrtve nasilja u porodici. Tri su glavne aktivnosti: smanjivanje nasilja nad ženama u Romskim naseljima, rad na dobijanju dokumenata za Romkinje i decu iz naselja Jabuka, Deponija i Dolovo, upoznavanje žena Romkinja sa nadležnostima CZSR, policije i tužilaštva.
13. SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Teret prošlosti – odgovornost za budućnost
 • Cilj projekta: Osnaživanje autonomije mladih,  jer samo tako osnažene/i mogu biti podrška jedni drugima u suočavanju sa prošlošću. Širenje informacija i znanja među mladima i njihovim porodicama, za menjanje vrednosnog sistema, da se nasuprot preovlađujućeg dogmatskog mišljenja ponudi  moderna  vizija građanskog društva.