RWF Logo

Februar

2011

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Februar 2011
Broj grantova: 11

1. Dah teatar, Beograd

 • Din: 300.000,00
 • Naziv projekta: Pretnja tišine, predstava i radionica
 • Cilj projekta: Organizovanje radionice za aktivistkinje i ostale učesnice zainteresovane za istraživanje ženskog pristupa umrežavanju i organizovanju. Cilj je osnaživanje žena i stimulacija kreiranja specifičnog ženskog prostora za refleksiju kao baze za kasnije akcije. Radionicu vodi Jill Geeenghalgh, čuvena rediteljka i glumica, osnivačica Magdalena mreže (mreža žena u savremenom teatru) koja će gostovati u Dah teatru povodom njihove dvadesetogodišnjice rada.

2. SOS Vlasotince

 • Din: 300.000,00
 • Naziv projekta: Ja biram obrazovanje
 • Cilj projekta: Edukovanje nove grupe vršnjačkih edukatorki/a kroz radionice i predavanja

3. Perionica, Beograd

 • Din: 200.000,00
 • Naziv projekta: Phenomenal Woman
 • Cilj projekta: Projekat predstavlja umetničku intervenciju u javnom prostoru koji je obeležen potrošačkom ideologijom kulturnog kapitalizma. Namera je problematizovanje dominantnih, artificijelnih predstava ženske lepote u medijima.

4. ACT Women

 • Din: 299.295,00
 • Naziv projekta: Ženski dan
 • Cilj projekta: poboljšanje kvaliteta života žena kroz rad na sebi i upoznavanje sa sadržajima koji su im često teško dostupni.

5. Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad

 • Din: 249. 918,00
 • Naziv projekta: Da vidim, da znam, da menjam
 • Cilj projekta: Dalje osnaživanje ženske inicijative u Dimitrovgradu

6. SOS telefon Vranje

 • Din: 300.000,00
 • Naziv projekta: Nulta tolerancija porodičnom nasilju nad ženama
 • Cilj projekta: stručna pomoć i podrška putem podržavajućih SOS razgovora, pravni i psihološki saveti i pomoć ženama koje su preživele nasilje sa teritorije Vranja i Pčinjskog okruga

7. Udruženje Romkinja Osvit, Niš

 • Din: 295.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon na romskom i srpskom jeziku
 • Cilj projekta: podizanje kvaliteta života Romkinja svih doba, koje su preživele nasilje, zanemarivanje, zlostavljanje u svojim porodicama ili od lokalnog stanovništva, kao i njihovo upoznavanje sa konceptom ljudskih prava, zakonskim regulativama i institucijama u kojima mogu da ostvare svoja prava

8. Klub OPA, Omladina pokreće akciju

 • Din: 150. 000,00
 • Naziv projekta: Femix update
 • Cilj projekta: promocija ženskog stvaralaštva među mladima, podsticanje devojaka na umetničku produkciju i ekspresiju, kao i pružanje mogućnosti za javnu prezentaciju dosada neafirmisanih mladih umetnica

9. Romski centar za žene i decu DAE, Beograd

 • Din: 297. 380,00
 • Naziv projekta: Rad na SOS telefonu za Romkinje
 • Cilj projekta: Nastavak rada i proširenje aktivnosti na dva nova naselja u okolini Beograda

10Žene na delu, Beograd

 • Din: 130. 000,00
 • Naziv projekta: Napravi me!
 • Cilj projekta: da se kroz relaciju između tehnologije, umetnosti i aktivizma, preispitaju datosti koje nam tehnologija nameće kao i da se podstakne razumevanje i aktivno učešće u njenoj izradi. Radionice su osmišljene tako da osposobe i ohrabre polaznice da rade sa svakodnevnom tehnologijom i prilagode je svojim potrebama

11. Udruženje građana Romani cikna, Kruševac

 • Din: 150. 000,00
 • Naziv projekta: Romkinje u fokusu
 • Cilj projekta: jačanje ličnih kapaciteta Romkinja za aktivno delovanje u zajednici, kroz uključivanje u rad Udruženja i sticanje osnovnih znanja o ženskim ljudskim pravima