RWF Logo

Februar

2010

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Februar 2010. Broj stipendija: 4

1. Stipendistkinja: Silvia Dražić

  • Iznos stipendije: 55.000,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje troškova prijave doktorske disertacije na  rodnim studijama ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu 

2. Stipendistkinja: Zorica Spasojević

  • Iznos stipendije: 24.500,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za master studije Teorije kulture i studije roda na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu 

3. Stipendistkinja: Milica Miražić

  • Iznos stipendije: 68.000,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za master studije Teorije kulture i studije roda na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu 

4. Stipendistkinja: Milica Turnić

  • Iznos stipendije: 80.000,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje dela troškova školarine za prvu godinu doktorskih studija na katedri za socijalnu politiku i socijalni rad, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu