RWF Logo

Oktobar

2010

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Oktobar 2010
Broj grantova: 8

1. Savetovalište za žene obolele od raka dojke „Jefimija“, Užice

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Iskustvena podrška svim obolelim od raka dojke na lečenju u bolnici
 • Cilj projekta: Organizovanje i pružanje iskustvene, informativne i psihološke podrške svim ženama obolelim od raka dojke na lečenju u Opštoj (regionalnoj) bolnicu u Užicu od strane preživelih korisnica.

2. SOS Vlasotince

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Naše znanje – Vaše obrazovanje
 • Cilj projekta: Edukovanje nove grupe vršnjačkih edukatorki/a

3. Udruženje Roma Danica, Pančevo

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Zaustavimo nasilje nad Romkinjama
 • Cilj projekta: Nastavak direktnog rada sa Romkinjama u naseljima Rit, Deponija, Dolovo, kao i  proširenje aktivnosti na selo Jabuka

4. Romski ženski centar Bibija, Beograd

 • Din: 48.000,00
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška
 • Cilj projekta: Jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta

5. Centar za kulturnu afirmaciju, Dimitrovgrad

 • Din: 188. 220,00
 • Naziv projekta: Ljudska prava su i ženska prava
 • Cilj projekta: Formiranje i jačanje ženske inicijative u Dimitrovgradu

6. Asocijacija Autonomnih Ženskih Inicijativa, Beograd

 • Din: 45.000,00
 • Naziv projekta: Flajeri Asocijacije Autonomnih Ženskih Inicijativa
 • Cilj projekta: Izrada promotivnog materijala za potrebe nove organizacije (usled zakona o preregistraciji udruženja građana/ki i promena nastalih u okviru prethodne organizacije), pod novim imenom, koje bliže određuje ciljeve i unutrašnju organizaciju grupe.

7. Žene u akciji, Velika Plana

 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: SOS centar za žene koje su pretrpele muško nasilje
 • Cilj projekta: SOS centar je nastavak i produžetak rada SOS telefona, sa obogaćenim i unapređenim uslugama za žene sa traumom muškog nasilja – poštovanje potreba žena za podrškom, informacijama, praćenjem u institucije, pravnim i psihološkim savetovanjem.

8. Istraživači Romi u ime neformalne Ženske Romske mreže Vojvodine

 • Din: 51. 000,00
 • Naziv projekta: Romski Ženski WEB portal
 • Cilj projekta: Kreiranje dvojezičnog veb sajta (na romskom i srpskom jeziku), kao elektronskog medija koji će obrađivati teme vezane za aktivnosti Ženske Romske mreže Vojvodine, kao i teme iz oblasti vezanih za Dekadu Roma, a tiču se najdirektnije Romkinja (zdravlje, ljudska prava, obrazovanje, kultura, izdavaštvo, itd.)