RWF Logo

Oktobar

2009

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Oktobar 2009.
Broj grantova: 1

1. Cik-cak inicijative za iskorak, Novi Sad

  • Din: 149.950,00
  • Naziv projekta: “Mesto susreta” (umetnički i teorijski program)
  • Cilj projekta: Organizovanje mesta susreta umetnica, teoretičarki, istoričarki umetnosti i aktivistkinja u oblasti ostvarenja ženskih prava na umetnost i kulturu, a kao reakcija na neočekivano ukidanje adekvatne finansijske podrške od strane lokalnih i pokrajinskih organa zaduženih za kulturuiI to nizu festivala, umetničkih grupa, nevladinih organizacija koje za fokus imaju ženska ljudska prava i žensko stvaralaštvo (Međunarodni festival aktuelne muzike INTERZONE, Centar za ženske studije i istraživanja…).