RWF Logo

Podrška ženskim inicijativama 2009

Februar

2009 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Februar 2009. Broj grantova: 8  √ 1. Udruženje Roma Novi Bečej Din: 234.000,00 Naziv projekta: SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina Cilj projekta: pomoć ženama iz marginalizovanih grupa, direktan rad sa ženama koje su preživele nasilje, stvaranje mreže pomoći za žene koje su preživele nasilje 2. Romski centar za žene i ... DALJE

Jun

2009 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Jun 2009. Broj grantova: 6 √ 1. Incest Trauma Centar, Beograd Din: 249.600,00 Naziv projekta: Promocija dokumentarno – igranog filma “Novo je da sam bila zlostavljana” Cilj projekta: Podizanje svesti o pitanju seksualnog nasilja na celokupnoj teritoriji Srbije, razumevanje seksualnog nasilja kao zločina iz mržnje i poziva na krivično gonjenje ... DALJE