RWF Logo

Konkurs za kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”

Kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” 2009

OSNOVNI KRITERIJUMI:

– Na konkurs su se mogle javljati isključivo ŽENSKE NEVLADINE ORGANIZACIJE; – Kao i svake godine, karakter kampanje ostao je volonterski, tako da troškovi koji nisu mogli biti pokriveni u okviru ovog konkursa su TROŠKOVI HONORARA AKTIVISTKINJA koje učestvuju u lokalnim akcijama;

– Tema kampanje je bila UBIJENE ŽENE (FEMICID), ali to u pogledu lokalnih akcija nije bilo ograničenje, grupe su same odlučivale koja je tema i oblik nasilja za njih (i njihovu lokalnu sredinu) najvažniji i kojim su želele da se bave u okviru kampanje;

– UKUPAN BUDŽET za ovaj konkurs bio je 5.000 USD (podrška Unifem-a), tako da troškovi lokalnih akcija nisu mogli biti visoki;

– Obzirom na skroman budžet, dogovor je bio da ukoliko dobijemo više predloga lokalnih akcija nego što smo u stanju da podržimo, SOLIDARNO smo prednost davale grupama koje imaju manjak finansijskih i organizacionih mogućnosti zbog nerazvijenosti okruženja u kome rade i žive ili zbog diskriminacije na osnovu sadržaja kojima se bave;

– Putujući feministički performans i prateći program su gostovali u VranjuNišu,KnjaževcuBeogradu i Novom Sadu, tako da su prednost na konkursu imale grupe iz gradova u kojima se performans nije održao

NAČIN KONKURISANJA:

 • Na memorandumima, grupe su slale predloge lokalnih akcija koje planiraju, sa što detaljnijim opisom aktivnosti i detaljnim budžetom;
 • Predloge lokalnih akcija grupe su slale na e-mail Rekonstrukcije Ženski fond: office@rwfund.org;
 • Predlozi su se mogli slati do 10. novembra
 • Selekcioni tim je do 15. novembra odlučivao koji će predlozi lokalnih akcija biti podržani, nakon čega su grupe dobile obaveštenje o ishodu konkursa kao i ugovore ukoliko je njihov predlog bio podržan.

Kroz konkurs su podržane sledeće grupe:

 • Fenomena, Kraljevo, u iznosu od 30.000 RSD
 • Alternativni krug, Kragujevac, u iznosu od 13.400 RSD
 • Hera, Bačka Topola, u iznosu od 16.000 RSD
 • Odbor za ljudska prava, Majdanpek, u iznosu od 30.000 RSD
 • Impuls, Tutin, u iznosu od 30.000 RSD
 • Udruženje Roma Danica, Pančevo, u iznosu od 25.950 RSD
 • Peščanik, Kruševac, u iznosu od 14.900 RSD
 • Rromnjako Ilo, Zrenjanin, u iznosu od 30.000 RSD
 • Ženski centar Užice, u iznosu od 30.000 RSD
 • Udruženje Roma, Novi Bečej, u iznosu od 30.000 RSD
 • SOS Vlasotince, u iznosu od 30.000 RSD

Svi konkursi i projekti iz kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”