RWF Logo

Februar

2008

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Februar 2008.
Broj grantova: 2

1. Ženske i organizacije za ljudska prava Srbije

  • Din: 89.286
  • Naziv projekta: Solidarnost je naša snaga!
  • Cilj projekta: urgentna akcija ženskih organizacija, organizacija za ljudska prava i građanki i građana Srbije protiv etničke diskriminacije

2. Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje – Alternativni krug, Kragujevac

  • Din: 128.000,00
  • Naziv projekta: Sigurna kuća
  • Cilj projekta: pokretanje hitnog postupka protiv zloupotrebe problema nasilja nad ženama u cilju ličnih i političkih interesa, kao i urgentna zaštita žena trenutno smeštenih u sklonište Alternativnog kruga.