RWF Logo

Februar

2008

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi –  Februar 2008
Broj grantova: 10 

1. Centar za razvoj civilnih resursa, Niš
 • Din: 158.000,00
 • Naziv projekta: “Feminizam protiv zatvorenog društva”
 • Cilj projekta: Promovisati ideje I politike feminizma među mladim ljudima kroz seriju različitih aktivnosti – projekcije filmova, okrugle stolove, radionice, promocije knjiga i diskusije
2. Udruženje Romkinja Banata, Kikinda
 • Din: 238. 600,00
 • Naziv projekta: Romkinje I mediji VI
 • Cilj projekta: Nastavak Romskih radio programa o Dekadi Roma i pružanje informacija o akcionim planovima (odnos društvenih institucija prema Romkinjama, plan za medije, plan za povratnike/ce)
3. Ženska alternativna radionica ŽAR, Kikinda
 • Naziv projekta: Ženski klub
 • Din: 246.000,00
 • Cilj projekta: Osnivanje I održavanje Ženskog kluba kao mesta slavljenja ženske solidarnosti I razmene baziranih na feminističkim principima
4. Žene za mir , Leskovac
 • Din: 249.840,00
 • Naziv projekta: Moj izbor je moja sloboda
 • Cilj projekta: Uključivanje mladih u lokalni mirovni aktivizam
5.  Žene u akciji, Velika Plana
 • Din: 249.000,00
 • Naziv projekta: Rad SOS telefona za žene i decu koji su preživeli nasilje
 • Cilj projekta: Podržati dalji kontinuirani rad SOS telefona, pravne pomoći i pravnog savetovališta u okviru SOS-a
6. Ženski centar, Užice
 • Din: 104.064,00
 • Naziv projekta: Tehničko opremanje i održavanje veb sajta Organizacije
 • Cilj projekta: Podići vidljivost rada i aktivnosti Organizacije
7.  Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš
 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon za Romkinje koje su preživele nasilje
 • Cilj projekta: Podržati nastavak rada prvog SOS telefona na romskom jeziku
8. Centar za devojke, Niš
 • Din: 125.000,00
 • Naziv projekta: Proslava 10.godina rada Centra
 • Cilj projekta: Štampanje knjige pod nazivom “Deset” kojim će se predstaviti desetogodišnji rad Centra
9. Centar za afirmaciju drame, Bačka Palanka
 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Pozorišna predstava “ Recimo… Ruža”
 • Cilj projekta: Povećati stepen društvene empatije za različite diskriminisane I marginalizovane grupe, u ovom slučaju, žene i devojcice Romkinje
10. Udruženje žena “ Femina”, Smederevska Palanka
 • Din: 250.000,00
 • Naziv projekta: Održavanje rada SOS telefona u 2 grada, Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani
 • Cilj projekta: Povećati broj obučenih konsultantkinja za rad na SOS telefonima u cilju unapređenja kvaliteta rada ova dva servisa