RWF Logo

Oktobar

2007

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Oktobar 2007.
Broj grantova: 1  

1. “Iz kruga – Vojvodina”, Organizacija za zaštitu i podršku osoba sa invaliditetom koje su preživele nasilje i diskriminaciju , Novi Sad

  • Din: 130.000,00
  • Naziv projekta: Kampanja “Prepoznajmo nasilje!”
  •  Cilj projekta: Reagovanje u situaciji naraslog opšteg nasilja i ekstremizma u Vojvodini, sa posebnim naglaskom na nasilje i diskriminaciju prema ženama sa invaliditetom. Cilj kampanje je da podigne nivo svesti i znanja građana i građanki Vojvodine o ovom problemu, da osnaži žene sa invaliditetom da prepoznaju i reaguju u slučajevima nasilja i diskriminacije, da angažuje medije u odnosu na ovu temu i da pozove institucije na odgovornost..