RWF Logo

Maj

2007

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Maj 2007.
Broj stipendija: 2 

1. Stipendistkinja: Danica Vukicevic

  • Iznos stipendije: 181.700,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: za školarinu za prvu i drugu godinu magistarskih studija Rod i politika, Centar za ženske studije i istraživanje roda i Fakultet Politi;kih nauka, Beograd.

2. Stipendistkinje: Jovanka Brkic, Jelena Milic, Marina Dogandžic, Snežana Stanojlovic, Lidija Topic i Jelena Bojic

  • Iznos stipendije: 36.940,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: za pokrivanje putnih troškova ušešca na seminaru Centra za obrazovanje, terapiju i rekreaciju žena i dece „Kuca SEKA“, Brac, Hrvatska.