RWF Logo

Februar

2007

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Februar 2007.
Broj grantova: 3

1.Društvo za zaštitu i unapredenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš

  • Din: 240.800,00
  • Naziv projekta: “Od kuce do skupštinske klupe” – edukacija volonterki Društva Cilj projekta: Priprema mladih volonterki Društva za donošenje odluka i ukljucivanje u javni i politicki život, primenjujuci politiku mira i zaštitu ženskih ljudskih prava

2. Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd

  • Din: 250.000,00
  • Naziv projekta: Obeležavanje 15. godina rada Ženskih studija u Beogradu
  • Cilj projekta: U okviru obeležavanja i proslave 15. godišnjice rada Centra za ženske studije, fokus je na osnivanju organizacije studentkinja i studenata Ženskih studija (alumni) u cilju njihovog medusobnog povezivanja, aktivnijeg ucešca u programima Ženskih studija i najzad, obezbedivanja dugorocnog kontinuiteta rada Centra za ženske studije.

3. Udruženje gradana “Esperanca”

  • Din: 116.850,00
  • Naziv projekta: “ Kuca mira ”
  • Cilj projekta: Promovisanje ljudskih i gradanskih prava i izgradnja politike mira kroz održavanje radionica na kojima ce se ucesnice/i upoznati sa osnovnim pojmovima kada su ljudska prava u pitanju i mogucnostima aktivnog delovanja u društvu, kao i kroz prikazivanje filmova, svedocanstava o proteklom ratu, koji ce biti povod za otvaranje tribina i diskusija povodom ovih tema.