RWF Logo

Novembar

2006

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Novembar 2006.
Broj grantova:

1. “A ŽIN ”- Asocijacija za žensku inicijativu, Beograd 

  • Din: 120.000,00
  • Naziv projekta: Urgentno plaćanje dela poreza na donaciju
  • Cilj projekta: AŽIN je prva nevladina organizacija koja je, nakon iznenadne posete finansijske policije, dobila rešenje o hitnom (u roku od 15 dana), retroaktivnom plaćanju poreza od 5% na sve donacije iz 2005. i 2006. godine, koji se tretira kao porez na nasleđeni poklon. Obzirom da se radilo o velikoj sumi novca, bilo je potrebno urgentno reagovati i odložiti blokadu računa kao i stečaj ove organizacije koja već deset godina radi na projektu “Ženski Pokret Ženska Mreža” koji okuplja preko 80 ženskih grupa širom Srbije.
  • Ovaj slučaj će pokrenuti solidarnu kampanju sa ciljem zahtevanja od Ministarstva finansija da se NVO ne tretiraju na isti način kao i preduzeća, kao i kampanju za hitno donošenje zakona o nevladinim organizacijama koji će jasno definisati njihov status i sprečiti eventualne buduće pritiske ove vrste.