RWF Logo

Maj

2006

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Maj 2006.
Broj grantova:

1. Taboo – Grupa za promociju različitosti, Zrenjanin 

  • Din: 17.500,00
  • Naziv projekta: Protest protiv oslobađajuće presude vladiki Pahomiju
  • Cilj projekta : Protest je organizovan povodom oslobađajuće presude vladiki Pahomiju optuženom za slučaj bluda nad dvojicom maloletnika. Ovaj protest podržava 36 nevladinih organizacija, a usmeren je na skretanje pažnje javnosti (štampanje i distribcija materijala) na kršenje celokupnog korpusa ljudskih prava, čiji su sastavni i neodvojivi deo ženska prava, prava dece i prava manjina.
  • Oslobađajuća presuda predstavlja patrijarhalnu matricu nasilja čije su žrtve najčešće žene. Dekonstrukcija i protest protiv ovakvih matrica i podrška onima koji nemaju dovoljno moći da joj se odupiru je značajna za žene u Srbiji. Čitava akcija predstavlja direktnu podršku raznim aspektima unapređivanja ženskih prava, budući da crkva u sprezi sa državom (neefikasnost tužilaštva i suda u ovom slučaju) daje kontekst čitavom događaju a upravo ta sprega ometa, destabilizuje, onemogućava razvoj i unapređenje prava žena.