RWF Logo

Januar

2006

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Januar 2006.
Broj grantova: 1 

1. “NLO” – Novosadska Lezbejska Organizacija 

  • Din: 92.600,00
  • Naziv projekta: Institucionalna podrška
  • Cilj projekta: NLO su uspele da naprave siguran, specifičan I prepoznatljiv prostor, otvoren za nove članice I dostupan lezbejkama kroz različita dešavanja: sportske aktivnosti, okupljanja, druženja, radionice sa lezbejkama iz Vojvodine I Srbije, zajedno sa gošćama iz regiona I inostranstva, što je veliki doprinos socijalnoj integraciji I razmeni.
  • Ovaj grant je šansa za NLO, kao jedne od najprogresivnijih I najaktivnijih LGBT grupa da zadrže svoje prostorije kao jedini siguran prostor za lezbejke iz cele Vojvodine I da ne prave pauzu od nekoliko meseci u svom radu, jer bi u protivnom bilo teže I komplikovanije održati kontinuitet u aktivnostima I kontaktima sa svojim članicama. Kao od skoro registrovana grupa, ali sa dugogodišnjim aktivističkim iskustvom iza sebe, imajući u vidu I veoma teške uslove u kojima LGBT grupe u Srbiji rade, NLO je suočena sa svojevrsnom institucionalnom krizom. Budući da je neočekivano odbijena od lokalnih donatora , Novosadska Lezbejska Organizacija je konkurisala kod međunarodnih ženskih fondacija, ali će, kako procedura nalaže, na odgovor morati da čekaju 6 meseci. Kako od kraja 2005. nemaju sredstva za zakup prostorija, urgentni grant će im omogućiti da prevaziđu novonastalu krizu.