RWF Logo

Septembar

2006

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Septembar 2006. 
Broj stipendija: 1 

1. Stipendistkinja: Katarina Lončarević

  • Iznos stipendije: 64.868,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje putnih troškova za potrebe učešća u programu razmene studenata/kinja magistarskog programa Studije roda Centra za ženske studije Beograd i Rutgers Univerziteta iz Njujorka.