RWF Logo

Maj

2006

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Maj 2006. 
Broj stipendija: 3  

1. Stipendistkinje: Ana Bukvić, Ksenija Perišić, Jelena Savić

  • Iznos stipendije: 40.200,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: pokrivanje putnih troškova, troškova vize i osiguranja za učešće u programu Ženskog centra za mentalno zdravlje iz Trsta, sa ciljem upoznavanja stipendistkinja sa praksom demokratske psihijatrije i brigom o ženama – korisnicama Centra radi razmene i sticanja iskustava u praktičnom radu sa ženama

2. Stipendistkinja: Mina Karadžić

  • Iznos stipendije: 20.060,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: Izložba “Ženski pokret” se sastoji od 28 umetničkih slika koje prikazuju istovetnost ljudskih osećanja bez obzira na pripadnost naciji, rasi, polu. Slike prikazuju ženu kroz pokret i tako komuniciraju sa posmatračima/cama i teže da u njima podstaknu identifikaciju, saosećanje kao jednu od osnovnih ljudskih vrlina.

3. Stipendistkinja : Dubravka Đurić

  • Iznos: 57.692,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: odbranu doktorske teze pod naslovom “Moderne i postmoderne američke pesnikinje” i prateće troškove