RWF Logo

Jul

2005

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Jul 2005.

Broj grantova: 1 

1. “Ženski centar Užice”, Užice

  • Din: 40.000,00
  • Naziv projekta: “Zašto diskriminaciji nikad kraja”
  • Cilj projekta : Oboriti Odluku o dopuni socijalnog programa donetu od strane Upravnog odbora “Impol Seval” A.D. Valjaonica aluminijuma Sevojno, a koja predstavlja diskriminaciju žena zaposlenih u tom preduzeću, jer su prilikom dobrovoljnog raskida radnog odnosa, po godini radnog staža dobile za 50 eura manju jednokratnu novčanu pomoć od njihovih muških kolega.
  • Organizovanjem okruglog stola na ovu temu, skrenuće se pažnja javnosti na ovaj slučaj i preduprediti takva pojava u drugim preduzećima, kao i sprečiti dalja diskriminacija u fabrici “Impol Seval”.