RWF Logo

Decembar

2005

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Decembar 2005.
Broj grantova:

1. Ženske grupe iz Srbije i Vojvodine 

  • Din: 21.000,00 – troškovi iznajmljivanja autobusa Beograd-Novi Sad-Beograd
  • Naziv projekta: “Protest ženskih grupa protiv fašizma”
  • Cilj projekta: 10. decembra aktivisti i aktivistkinje različitih nevladinih organizacija, uglavnom ženskih grupa iz Srbije i Vojvodine organizovali su protestno okupljanje u Novom Sadu, a povodom napada grupe neonacista na učesnike/ce i organizatore/ke antifašističke javne tribune na novosadskom Filozofskom fakultetu, 9. novembra, na Međunarodni dan protiv fašizma. Tada je grupa od 25 agresivnih mladića sa nacističkim sloganima nasilno ušla na tribinu pokušavši da je prekine uz maltretiranje prisutnih, pretnje i fizičke napade.
  • Aktivistkinje ženskih grupa iz Novog Sada su dočekale grupe iz Beograda i drugih gradova u Srbiji koji su došli da na glavnom trgu u Novom Sadu organizuju antifašistički performans i dugački marš kroz glavne novosadske ulice noseći i uzvikujući slogane protiv nasilja, fašizma, ratnih zločinaca, klerikalizma, a za ljudska prava, ženska ljudska prava, antimilitarizam i mir. Nakon demonstracije, u glavnoj sali Pokrajinskog veća organizovan je panel na kome su predstavnici/e iz različitih gradova Srbije i Vojvodine izvestili o stanju ljudskih prava u njihovim lokalnim sredinama.
  • Čitava akcija je inicirala debatu o demokratiji i toleranciji I izvršila značajan pritisak na odgovorne institucije da reaguju na aktivnosti različitih fašističkih i klero-nacionalističkih organizacija.