RWF Logo

Septembar

2005

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – Septembar 2005. 
Broj stipendija: 4 

1. Stipendistkinja: Olivija Tešić

  • Iznos stipendije: 44.000,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: školarinu za drugu godinu ACIMISI Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu

2. Stipendistkinja: Maja Sedlarević

  • Iznos stipendije: 60.000,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: prijavu i odbranu magistarskog rada na ACIMISI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu

3. Stipendistkinja: Jelisaveta Blagojević

  • Iznos stipendije: 83.000,00 din.
  • Stipendija se dodeljuje za: administrativne troškove doktorske disertacije iz oblasti Studija roda na Univerzitetu u Novom Sadu

4. Stipendistkinja : Aleksandra Haravan
Iznos stipendije: 1500 usd
Stipendija se dodeljuje za: drugu godinu redovnih studija školske 2005/6. na Fakultetu za socijalni rad u Ljubljani nakon završene prve godine sa prosekom 9.70