RWF Logo

Podrška ženskim inicijativama 2004

Jul

2004 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Jul 2004.  Broj grantova: 6  √ 1. “Ženski centar Užice”, Užice Din: 250.000,00 Odobreno: Juli 2004. Naziv projekta: “Za Nas Za Druge” (pet koraka do biznisa, šest koraka do zadruga) Cilj projekta : Osposobljavanje 80 žena iz Užica koje su nezaposlene i nalaze se na tržištu rada, da započnu sopstveni biznis, bilo ... DALJE

Septembar

2004 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Septembar 2004. Broj grantova: 4 √ 1. ”Kulturni Centar DamaD”, Novi Pazar  Din: 249.780,00 Odobreno: Septembar 2004. Naziv projekta : “ Za život bez nasilja” Cilj projekta : “Za život bez nasilja” je šestomesečni projekat koji je namenjen celokupnoj lokalnoj zajednici opštine Novi Pazar, a posebno ženama i deci, koji će omogućiti:neposrednu ... DALJE

Novembar

2004 Program: Podrška ženskim inicijativama Dodeljeni grantovi – Novembar 2004. Broj grantova: 5 √ 1. “BIBIJA” – Romski ženski centar, Beograd Din. 192.680,00 Odobreno: Novembar 2004. Naziv projekta: Seminar: “Pisanje petogodišnjeg strateškog plana za mrežu ženskih romskih organizacija” Cilj projekta: Romski ženski centar “Bibija” aktivno radi na polju borbe za ženska, ljudska i manjinska prava poslednjih šest godina. Ženska prava ... DALJE