RWF Logo

Produžen rok za konkurs za radno mesto koordinatorke fondacije

logo
Obaveštavamo vas da je konkurs za radno mesto koordinatorke fondacije produžen do 11. marta!

Rekonstrukcija Ženski fond je jedina lokalna ženska fondacija u Srbiji, sa sedištem u Beogradu. RŽF je posvećena autonomnom ženskom organizovanju.
Fond podržava sve vidove izražavanja, prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava: od uličnih akcija do akademskih analiza. Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa. Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama.