RWF Logo

# KDSTRN – KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE: PUBLIKACIJA

signRS

Rekonstrukcija Ženski fond predstavlja publikaciju kao deo edukativne kampanje KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE!

Iz uvoda Zoe Gudović:

Važnost znanja i pismenosti o novcu je deo rešavanja velikih problema. Publikacija koja je pred vama je mogućnost da bolje razumemo zašto smo pokrenule edukativnu kampanju, i da nas sve uputi u korake razumevanja ili nerazumevanja nekih procesa i odluka.

sestrePUB-ENG


SADRŽAJ

UVOD: Zoe Gudović

KONTEKST

  • Mere štednje kontra ljudskih prava – Danilo Ćurčić

NOVAC, POLITIKA, UČENJE 

  • Pare na sunce – Marija Jakovljević
  • U ogledalu budžeta – Mirjana Mirosavljević Bobić
  • Eksperimentalno učenje kroz KDSTRN – Marija Jakovljević

ISKUSTVA 

  • Zašto je kampanja KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE potrebna svima nama – Selena Simić
  • Od teorije do prakse i nazad: KAKO DA SESTRE TO RADE NAJBOLJE – Katarina Antonić

PRAKTIKUM

  • Informacije od javnog značaja – Milena Vasić
  • Uključivanje javnosti: obaveza institucija – Radmila Miković
  • Demokratizacija kreće od mesnih zajednica: mogućnosti i politike organizovanih ljudi – Branka Ćurčić
  • Predstavljanje organizacije: kako komunicirati cilj za koji radimo – Mladen Jovanović