RWF Logo

RWFund konkurs: koordinator/ka razvoja programa

Rekonstrukcija Ženski fond raspisuje konkurs za radno mesto: Koordinator/ka razvoja programa.

Rekonstrukcija Ženski fond (dalje RŽF) je jedina lokalna ženska fondacija u Srbiji, sa sedištem u Beogradu. RŽF je posvećena autonomnom ženskom organizovanju. Podržavamo sve vidove izražavanja, prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava: od uličnih akcija do akademskih analiza. Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa.

Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama. Više o našim programima: www.rwfund.org

Uslovi konkursa

Odgovornosti:

 • U saradnji sa ostalim zaposlenima, doprinosi planiranju i razvijanju opšte strategije organizacije
 • Planira, kreira, sprovodi, evaluira programe u cilju unapređenja misije i vizije RŽF-a
 • Sarađuje i unapređuje saradnju sa postojećim i potencijalnim lokalnim partnerskim organizacijama (organizacijama, grupama i pojedinkama/cima koje RŽF kao fondacija podržava)
 • Analizira i dokumentuje trendove (uslove, tendencije) u oblasti ženskih ljudskih prava i prilagođava programsku strategiju RŽF-a ukoliko je potrebno
 • Analizira i dokumentuje rad lokalnih partnerskih organizacija (organizacija, grupa i pojedinki/aca koje RŽF kao fondacija podržava)
 • Predstavlja programski tim RŽF-a na sastancima Upravnog odbora
 • Komunicira sa postojećim donatorima RŽF-a i ključna je osoba za razvijanje projektnih predloga i izveštavanje donatorima (u saradnji sa ostalim zaposlenima)
 • Mapira i povezuje RŽF sa ostalim fondacijama, donatorima, organizacijama i pojedincima/kama u cilju razvijanja programskih partnerstava i saradnje, u skladu sa RŽF vrednostima, principima i prioritetima rada (u dogovoru sa ostalim zaposlenima)
 • Putuje i predstavlja RŽF u zemlji i inostranstvu na sastancima sa partnerskim organizacijama i pojedincima/kama, konferencijskim panelima, donatorskim događajima, medijima, itd.
 • Pravovremeno i tačno izveštava ostale zaposlene o svom radu
 • Doprinosi (po potrebi) ostalim oblastima rada RŽF, a zarad nesmetanog funkcionisanja RŽF-a

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Poznavanje i razumevanje stanja ženskih ljudskih prava u Srbiji i posvećenost misiji i viziji RŽF-a
 • Interesovanje za oblast filantropije
 • 5 godina iskustva u radu civilnog sektora
 • Odlično znanje govornog i pisanog srpskog i engleskog jezika
 • Odlične analitičke sposobnosti
 • Sposobnost sistematične i jasne prezentacije i komunikacije (javni govor, pisanje, sinteza kompleksnih informacija, međukolegijalna komunikacija)
 • Sposobnost administriranja i vođenja programa i projekata (pisanje aplikacija, izveštaja, itd.)
 • Informatička pismenost (Office paket)
 • Sposobnost za timski i samostalni rad
 • Mogućnost za putovanja u zemlji i inostranstvo

 

Poželjne kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma iz društvenih nauka
 • Malo više od bazičnog znanja i ljubavi prema modernim tehnologijama

Prijavljivanje:

Prijave pošaljite isključivo elektronskom poštom na adresu office@rwfund.org najkasnije do 03. maja 2017, sa naslovom poruke PRIJAVA ZA RADNO MESTO: KOORDINATOR/KA RAZVOJA PROGRAMA!

U prijavi priložite CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka, neće biti razmatrane.

Poziv na razgovor će dobiti osobe koje uđu u uži izbor.

Radno mesto podrazumeva puno radno vreme, probni rok od tri meseca i zapošljavanje u trajanju od jedne godine uz mogućnost produženja.

Početak radnog odnosa planiran je od 01.06.2017.

Tekst konkursa u .pdf.formatu možete da preuzmete ovde.