RWF Logo

Fokus na Fokus: RASIZAM / РАСИЗЕМ

Rekonstrukcija Ženski fond vam u okviru programa podrške Specijalni fokus predstavlja serijal Minijature o maksi – temama – radio emisije Novinarske asocijacije Rusina. Tema: Rasizam.

RASIZAM

Pojava rasizma se zapravo vezuje za razvoj nauke i naravno kolonijalizam velikih evropskih sila. Odgovornost nauke za  rasističku ideologiju i kvazinaučno utemljеnje superiornosti bele rase je nemerljivo.

O ovoj ideologiji govore aktivistkinja Vera Kurtić, sociolog Aleksandar Tomašević, istoričar Mihael Antolović i romska koordinatorka za grad Novi Sad Radmila Zećirović.

Emisiju možete da preslušate ili preuzmete ovde.


 


РАСИЗЕМ

Зявенє расизму ше вяже за розвой науки и колониялизем вельких европских моцох. Одвичательносц науки за расистичну идеолоґию и квазинаукова база за супериорносц билей раси нє мож вимерац.

О тей идеолоґиї бешедую активистки Вира Куртич, социолоґ Александар Томашевич, историчар Михаел Антолович и ромска координаторка за город Нови Сад Радмила Зечирович.

Emisiju možete da preslušate ili preuzmete ovde.