RWF Logo

“Ogledalo 2015” – završen konkurs

U okviru programa podrške aktivizmu mladih žena – “Ogledalo”, od 47 predloga koji su pristigli na ovogodišnji konkurs i zadovoljili osnovne kriterijume, podržano je petnaest projekata neprofitnih nevladinih organizacija i neformalnih/neregistrovanih grupa – pogledajte spisak na stranicama programa OGLEDALO .

ogledalo 2015


Zahvaljujemo se Odboru programa “Ogledalo” na odgovornosti, posvećenosti, smehu, znanju,  feminističkoj politici, poznavanju konteksta u kom živimo. Sjajne aktivistkinje Dragana Jovović (Teorija koja hoda), Jelena Gudović (muzikološkinja), Jelena Veljić (Društveni centar Oktobar) i Virdžinija Djeković (Tačka komunikacije).


Rekonstrukcija Ženski fond mlade žene i mlade osobe ženskog roda smatra nositeljkama i akterkama društvenih promena. Kao i uvek, program OGLEDALO želi da podstakne i podrži udružene mlade žene, uzrasta od 16 do 30 godina, širom Srbije, da aktivno učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote.

Program je zamišljen da pruži dostupnu, fleksibilnu podršku neprofitnim nevladinim organizacijama i neformalnim (neregistrovanim) grupama koje vode mlade žene, inicijativama i širokom spektru aktivnosti usmerenih na njihove stvarne potrebe, interesovanja, prioritete, a u cilju postizanja socijalne, ekonomske, rodne, seksualne i svake druge  pravde  i  promena, kako u sredinama u kojima žive, uče i rade, tako i šire.

Ovaj program je namenjen pre svega mladim ženama koje kritički promišljaju stvarnost, zauzimaju jasan stav u odbranu svojih i tuđih prava, suočavaju se i bore protiv različitih oblika nepravde, koje bes zbog iste pretvaraju u kreativnu akciju, koje ne idu „niz dlaku“, koje žele da menjaju ono što ih “žulja”. Bez straha i (auto)cenzure!

Maksimalan iznos podrške za pojedinačan predlog projekta je 150.000 dinara. Trajanje projekta je u periodu od početka maja do kraja decembra 2015.

Više informacija o programu OGLEDALO možete da pronađete ovde.

RŽF je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji, osnovana 2004. Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama.