RWF Logo

Program podrške aktivizmu mladih žena “Ogledalo”

ogledalo 2015


Rekonstrukcija Ženski fond mlade žene i mlade osobe ženskog roda (u daljem tekstu MLADE ŽENE) smatra nositeljkama i akterkama društvenih promena. Kao i uvek, program OGLEDALO želi da podstakne i podrži udružene mlade žene, uzrasta od 16 do 30 godina, širom Srbije, da aktivno učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote.

Program je zamišljen da pruži dostupnu, fleksibilnu podršku neprofitnim nevladinim organizacijama i neformalnim (neregistrovanim) grupama koje vode mlade žene, inicijativama i širokom spektru aktivnosti usmerenih na njihove stvarne potrebe, interesovanja, prioritete, a u cilju postizanja socijalne, ekonomske, rodne, seksualne i svake druge  pravde  i  promena, kako u sredinama u kojima žive, uče i rade, tako i šire.

Ovaj program je namenjen pre svega mladim ženama koje kritički promišljaju stvarnost, zauzimaju jasan stav u odbranu svojih i tuđih prava, suočavaju se i bore protiv različitih oblika nepravde, koje bes zbog iste pretvaraju u kreativnu akciju, koje ne idu „niz dlaku“, koje žele da menjaju ono što ih “žulja”. Bez straha i (auto)cenzure!

Konkurs je otvoren od 25. marta do 30.aprila 2015. Vaš predlog projekta treba poslati na prijavnom formularu koji možete da preuzmete OVDE.

ili nas pozvati sa zahtevom da vam formular pošaljemo poštom. Kompletno popunjen formular treba poslati ili elektronski na: office@rwfund.org  ili običnom poštom na sledeću adresu:

Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11 000 Beograd

Konačnu odluku o predlozima projekata donosi Odbor, posebno izabran za program OGLEDALO. Odluke će biti donete  do 15. maja

Maksimalan iznos podrške za pojedinačan predlog projekta je 150.000 dinara.Trajanje projekta je u periodu od početka maja do kraja decembra 2015.

Za sve nedoumice,dodatna pitanja možete se javiti Mirjani Mirosavljević Bobić na mirjana.mirosavljevic@rwfund.org ili na broj 011 322 11 39

Više informacija o programu OGLEDALO možete da pronađete ovde.

 
RŽF je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji, osnovana 2004. Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama.