RWF Logo

Rekonstrukcija ženski fond: prvi RWfund newsletter!

Rekonstrukcija Ženski fond 10 godina rada obeležava predstavljanjam  po prvi put svojih aktivnosti u newsletter formatu! 

Da biste pratili aktivnosti RŽF i u vašem inboxu, prijavite se na naš Newsletter servis, a sadržaj prvog izdanja možete da pogledate u nastavku.

RWFund_1st_newsletter

Rekonstrukcija Ženski fond: kontinuitet i razvoj!

RŽF je lokalna fondacija koja reflektuje i odgovara na potrebe feminističkog pokreta u Srbiji i oslanja se na kontinuitet i razvoj antimilitarističkih, antinacionalističkih, grassroots, akademskih i umetničkih programa i aktivnosti ženskih grupa. Od samog početka pa tokom deset godina, mi smo sa tog stanovišta i u tom pravcu profilirale svu našu finansijsku podršku i obrazovne i promotivne programe. Ako govorimo o oblastima/poljima koja bi mogla da budu ili za koje se pretpostavlja da bi trebalo da budu identifikovana i kategorisana kao pokreti, feministički pokret u Srbiji je najstariji, politički sveobuhvatan, socijalno najraznovrsniji, dinamičan u prelaženju svih granica. Verujemo da feminističke grupe/aktivnosti/intervencije zapravo koriguju druge pokrete i ne mislimo da one unose samo „rodni aspekt“. Čak i među ljudskopravaškim organizacijama, feminističke grupe često imaju bolje razumevanje univerzalnosti i holističkih koncepata, gaje nehijerarhijske poglede na ljudska prava i praktikuju inkluzivnost koja je iznad pačvorka identiteta i političke korektnosti. Da budemo precizne, feminističke grupe ne samo da koriguju druge pokrete, već u svojim najboljim trenucima utiču i koriguju se međusobno. Zbog pogoršavanja civilnog prostora u Srbiji ne možemo da diskutujemo o progresu, ali ono što vrednujemo najviše je politička jasnost i autonomnost ženskih grupa kao preduslov održivosti pokreta.
> > >