RWF Logo

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama 2012

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Srbiji, u organizaciji: Autonomni ženski centar (Beograd), Rekonstrukcija Ženski fond (Beograd), Umetničko aktivistička grupa ACT Women (Beograd), Mreža Žene protiv nasilja (Srbija), Žene u crnom (Beograd), Škart+Proba i još 50 ženskih organizacija imala je ove godine za cilj da prati tokove globalne kampanje sa temom Militarizam i nasilje nad ženama, koja je imala parolu:

Od mira u kući do mira u svetu!

U okviru kampanje organizovale smo razne aktivnosti koje su bile usmerene ka javnosti, državnim institucijama , medijima a imale su cilj da informišu o FEMICIDU u Srbiji.
U 2011. godini u Srbiji je ubijeno 29 žena u porodično/partnerskom kontekstu.

Femicid je u 82,7 % slučajeva učinjen u privatnom prostoru (kuća/stan). Femicid je često povezan sa nasiljem u porodici! Sve ubijene žene su poznavale učinioca, a od toga 23 učinioca bili su suprug/bivši suprug. Četiri žene su ubili sinovi. Jednu ženu je ubio zet i jednu svekar. Jedna trećina svih femicida u svetu je počinjena vatrenim oružjem!U više od jedne trećine (41, 38%) slučajeva Femicida u Srbiji, u 2011. godini, žena je ubijena vatrenim oružijem. Vatreno oružije u posednu velikog broja nasilnika u direktnoj je vezi sa militarizacijom društva početkom 90-tih godina prošlog veka. Ovo je jedan od razloga zbog koga globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama povezuje mir u kući sa mirom u svetu.

Mreža žena protiv nasilja je sakupila i obradila ove podatke i za sada su medijski članci jedini izvor iz kojih možemo saznati o najbrutalnijem obliku nasilja prema ženama – ubistvima žena u porodično/partnerskom kontekstu.