RWF Logo

Razgovor povodom knjige “Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu” Tanje Ignjatović

Narodna biblioteka Srbije, amfiteatar, ulaz sa Vračarskog platoa, četvrtak, 20. oktobar u 19:00.

pozivnica za tanjinu knjigu


Razgovor povodom knjige “Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: model koordiniranog odgovora zajednice”

Učesnice:

Dr Nada Polovina, Institut za pedagoška istraživanja

Mirjam Radosavljević, pedagoškinja

Mr Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar, autorka knjige

moderira Mr Ivana Slavković, psihoterapeutkinja

Tanja Ignjatović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za psihologiju, a specijalizirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka, na kom radi i doktorsku tezu. Od 2001. godine angažovana je u Autonomnom ženskom centru gde koordinira Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, posvećen razvoju znanja, edukaciji i analizama praktične politike. Autorka je većeg broja priručnika za praktičare i stručnih članaka u oblasti nasilja prema ženama

Knjiga Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: model koordiniranog odgovora zajednice  je objavljena u programu Edukacija za kritične teme Rekonstrukcije Ženski fond.

Edukacija za kritične teme  je program koji  sa ženskim grupama, koje rade u različitim oblastima, organizuje diskusije, edukativne programe, publikacije o suprotstavljanju konzervativnim tendencijama, o sistemskom urušavanju osnova za primenu ženskih ljudskih prava i o prevenciji od izolacije i zaštiti ženskih grupa i aktivistkinja. Sve publikacije, filmovi i ostala izdanja, čija je izrada podržana od strane RŽFonda u okviru programa Edukacija za kritične teme, koriste se kao edukativni materijal.