RWF Logo

Gregory Sholette: prezentacija knjige “Tamna materija” i predavanje sa diskusijom

Kombinat samoorganizovanih inicijativa/ Rekonstrukcija Ženski fond, TkHRaškolovano znanje, Žene na delu, Kulturni centar Rex i Kontekst kolektiv pozivaju vas na…

prezentaciju knjige Tamna materija i predavanje i diskusiju sa autorom Gregory Sholette-om.

Četvrtak, 16. jun, 18:00, Kulturni centar Magacin, Kraljevića Marka 4


scholette1


Gregory Sholette (Gregory Šolet) je umetnik i pisac koji živi i radi u New York-u, kao i predavač na univerzitetima Harvard i CUNY. Njegove recentne publikacije su: Tamna materija: Umetnost i politika u vremenu preduzetničke kultureKolektivizam nakon modernizma: Umetnost društvene imaginacije nakon 1945. (sa Blake Stimsonom) i Intervencionisti: Priručnik za kreativni poremećaj svakodnevnog života (sa Nato Thompsonom).

U svom dosadašnjem radu, Gregory Sholette se neposredno bavio analizom savremenog sistema umetnosti, kolektivnim umetničkim praksama i umetničkim aktivizmom, naročito u američkom društveno-političkom kontekstu. U svojoj knjizi Tamna materija, koja je nedavno izašla u izdanju Pluto Press-a, Sholette polazi od definicije tamne materije u astrofizici kao “nevidljive mase koja se uočava tek indirektno, kroz kretanje vidljivih astronomskih tela kao što su zvezde ili galaksije” i pokazuje kako savremena umetnička scena funkcioniše po sličnom principu. Da bi na površini umetničkog sistema zasijale individualne umetničke zvezde ili galaksije novih mladih generacija (svakako uz posredovanje umetničke kritike, kolekcionara, dilera, muzeja, kustosa i institucionalne administracije) nužno je prisustvo, podrška i investicija onih drugih 90% “nevidljivih” stvaraoca i kreativki, kulturnih radnika i radnica koji pristupaju umetničkom sistemu bilo kao kritički orijentisani proizvođači, bilo kao ljubitelji umetnosti i selektivni potrošači. Sholette postavlja pitanje metoda i pristupa putem kojeg umetnici i umetnice koji svesno rade izvan i nasuprot parametara mejnstrim scene, mogu “prisvojiti” ovu “tamnu materiju” i baciti drugačije svetlo na umetničku proizvodnju i njen društveni status.

Gregory Sholette će lokalnoj publici predstaviti svoju najnoviju knjigu Tamna materijau pratnji predavanja pod nazivom Od radikalne solidarnosti do “pošto-poto” kolektivizma: politička umetnost i uspon “kriznog kapitalizma”. Autor će uporediti radikalne zamisli kolektivnog razumevanja umetnosti koje su ponudile istorijske avangarde, sa savremenom proliferacijom kolektivnosti u okviru šarolikih društvenih mreža i raznovrsnih komulanih platformi.

Predavanje će biti na engleskom jeziku.

Moderatorka programa će biti Jelena Vesić – istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja i umetnička kritičarka.

Od radikalne solidarnosti do “pošto-poto” kolektivizma: politička umetnost i uspon “kriznog kapitalizma

Želja da se progovori kolektivnim glasom već dugo vremena postiče društvenu imaginaciju i umetničku proizvodnju. Pre drugog svetskog rata umetnici su razumevali kolektivizaciju kao izraz obećanja ili potencijalnog promašaja industrijske i političke modernosti, osmišljene kroz fenomen masovnosti. Nakon rata, umetnici su napravili otklon spram starog ideala progresa, povezujući – često jetko i grčevito – radikalizam sopstvenih političkih snova sa slobodnom igrom razlika i taktičkim pozicioniranjem. Međutim, tokom poslednjih dekada pojavila se i varijacija na temu ovog neformalnog modusa kulturnog kolektivizma, čije nestašno prihvatanje grupne persone nije niti striktno ironično, niti sasvim iskreno i otvoreno. Naizgled kao odgovor na ruinirani javni pejzaž neoliberalne preduzetničke kulture, čitav asortiman kvazi-instituta, centara, škola, biroa, kancelarija, laboratorija, liga, odeljenja, društava, klubova i pseudo-korporacija umetnuo se unutar deteritorijalizovanog prostora spektakularnog globalnog tržišta.

Svaki od ovih lažnih institucionalnih entiteta igra pod sopstvenim logom, misijom i vebsajtom, baveći se procesom samo-brendiranja – ne toliko usmerenom ka osvajanju specijalističkih tržišnih niša ili pridobijanju vernih korisnika, već pre da bi se nekako ušunjali u samo polje vidljivosti. Najangažovanije od ovih fantomskih ustanova ipak proizvode nešto više od puke replikacije izgubljenih liberalnih institucionalnih struktura; one koriste svoje virtuelne ordinacije kako bi se konfrontirale i intervenisale u realnom svetu aktuelnih korporacija, biznisa, opština i država. Vitalan, mladalački i razoružavajuće lakomislen, ovaj “pošto-poto kolektivizam” predstavlja mikser vizuelnih umetnosti, politike, mode, muzike i mimetičkih formi nestalnih organizacija. Takav modus grupnog rada nalazi udobnost u komunalnom jatu koje sleće na platforme za društveno umrežavanje, radije nego uz stare pojmove klase i političke solidarnosti koji izrastaju iz istorije radničke borbe i levičarskih pokreta.


Gregory Sholette je umetnik i pisac koji živi i radi u New York-u, kao i član Political Art Documentation/Distribution (PAD/D: 1980-1988) i REPOhistory (1989-2000). Njegove recentne publikacije su: Tamna Materija: Umetnost i politika u vremenu preduzetničke kulture (Pluto Press, 2011); Kolektivizam nakon modernizma: Umetnost društvene imaginacije nakon 1945. (sa Blake Stimsonom) i Intervencionisti: Priručnik za kreativni poremećaj svakodnevnog života (sa Nato Thompson-om).

Gregory Sholette predaje na Odeljenju za vizuelne i prostorne studije na Harvard univerzitetu umetnosti i dizajna. Član je CCC postdiplomskog istraživačkog programa na Univerzitetu za umetnost i dizajn u Ženevi i trenutno je Šef katedre za umetnost i predavač na odeljenju za skulpturu na Queens College: City University of New York (CUNY).

Više o autoru i radovima naći ćete na sledećim adresama: