May

2007

Program area: Stipends Žarana Papić

Stipends approved – May 2007.

Number of stipends: 2 

1. Stipendistkinja: Danica Vukicevic

Amount: 181.700,00 din.

  • Stipend for:  za školarinu za prvu i drugu godinu magistarskih studija Rod i politika, Centar za ženske studije i istraživanje roda i Fakultet Politi;kih nauka, Beograd.
2. Stipend to: Jovanka Brkic, Jelena Milic, Marina Dogandžic, Snežana Stanojlovic, Lidija Topic i Jelena Bojic

  • Amount: 36.940,00 din.
  • Stipend for:  za pokrivanje putnih troškova ušešca na seminaru Centra za obrazovanje, terapiju i rekreaciju žena i dece „Kuca SEKA“, Brac, Hrvatska.