February

2007

Program area: Stipends Žarana Papić

Stipends approved – February 2007.

Number of stipends: 2 

1. Stipend to: Maja Petrovic

  • Amount: 80.000,00 din.
  • Stipend for:  školarinu za drugu godinu magistarskih studija “Rod i politika”, Centra za ženske studije i istraživanja roda i Fakulteta politickih nauka u Beogradu
2. Stipend to:: Gordana Stojakovic

  • Amount: 70.000,00 din.
  • Stipend for:  školarinu za prvu godinu doktorskih Rodnih studija na ACIMSI, Centar za rodne studije, Univerzitet u Novom Sadu