RWF Logo

Newsletter – novembar 2016


Pred vama je osmi po redu newsletter Rekonstrukcije Ženski fond. Pratite naš rad, priključite se, donirajte!!!
 trakeetza
Zemljana arhitekturaRekonstrukcija Ženski fond je ove godine podržala grupu Klub finih zanata iz Mošorina (opština Titel) i njihov projekat „gRadionice“, sa ciljem obučavanja deset žena i sticanja praktičnih znanja u gradnji i primeni prirodnih, lako dostupnih materijala, ali i sa ciljem promovisanja nepravedno zapostavljene uloge žena u gradnji i očuvanju objekata od zemlje i drugih prirodnih materijala, jer se zahvaljujući, uglavnom, samo njima, ove kuće u, na primer, vojvođanskim selima, još uvek održavaju, baš kao što su ih nekada žene i gradile. Prema rečima autorke projekta, arhitektice Dragane Kojičić „Želeli smo i da ukažemo na nejednakost – žene u graditeljstvu nemaju isti tretman kao muškarci, uglavnom ne dobijaju ova radna mesta, a i kad ih dobiju, moraju mnogo da rade i da se konstantno „dokazuju“, da bi opravdale poznavanje profesije. Takođe, naročito žene u ruralnim sredinama, nemaju sopstvene i stalne izvore prihoda, te su izložene konstantnoj nesigurnosti i zavisnosti od muškaraca.“ Radionice su bile fokusirane na upotrebu trske u gradnji, izradu peći i zemljanu arhitekturu (izrada i  priprema blatnih maltera, podova, itd.)
Zanati su u izumiranju, naročito graditeljski i naročito oni u vezi sa primenom i upotrebom prirodnih materijala iz najbližeg okruženja. Ipak, poslednjih godina, što zbog sve lošije ekonomske situacije, što zbog izuzetnih energetskih osobina, ovi zanati postaju sve traženiji. Jedna od učesnica, navodeći svoje motive prijavljivanja na radionicu piše: „Prirodni graditeljski materijali za mene su neiscrpan izvor inspiracije. Njihovo korišćenje višestruko utiče na graditeljski proces – od estetike, preko ekonomije do etike gradnje. Lokalni prirodni materijali kao što su trska i zemlja, omogućavaju gradnju u kojoj može da učestvuje čitava zajednica i u kojoj je ljudski rad neophodan, smislen i svrsishodan“.
 trakeetza
Kritički život
Najavljujemo nastavak trilogije Bitka za Čile i knjigu Američka predavanja – šest lekcija za novi milenijum. Ovo su njihovi autori:PATRISIO GUZMAN
Nedavno sam u Nemačkoj kupio vodič, običan turistički vodič o Čileu. I u tom nemačkom vodiču je bilo više informacija o Pinočeovoj diktaturi nego u udžbenicima iz kojih uče đaci u Čileu. To mi je bilo neverovatno i veoma tužno. 
Čile je bila glavna zemlja za praktikovanje tranzicije u ekonomski neoliberalizam. Tranziciju su izvršili Chicago Boys koji su pokušali da zemlju pretvore u tržište i da nateraju Čileance da zaborave svoju prošlost i sve što se dogodilo. Zaboravi ceo društveni pokret u Čileu, zaboravi Aljendea, izbriši torture koje je sprovodio Pinoče i tako su povrh jedne zemlje koja je bila drugačija zemlja stavili drugu, potpuno neoliberalnu i to traje do danas.ITALO KALVINO
Kad sam započeo svoju aktivnost, dužnost da predstavim naše vreme bila je kategorički imperativ svakog mladog pisca. Pun dobre volje, pokušavao sam da se poistovetim sa nemilosrdnom energijom koju pokreće istorija našeg veka, u svojim individualnim tako i kolektivnim zbivanjima. Pokušavao sam da uhvatim neku usklađenost između uzburkane predstave sveta, čas dramatične – čas groteskne, i unutarnjeg pikaresknog i pustolovnog ritma koji me je terao da pišem. Ubrzo sam shvatio da između životnih događaja koji je trebalo da budu moja osnovna materija i brze i reske okretnosti, kojom sam hteo da odiše moje pisanje, postoji jaz koji traži sve više napora da bih ga premostio. Možda sam tek tada počeo da otkrivam težinu, inerciju, neprozirnost sveta: osobine koje se odmah lepe za pisanje, ako se ne pronađe neki način da se izbegnu.
 trakeetza
O nama kažu…
U saradnji sa Rekonstrukcijom Ženski Fond pri svakom koraku osećam podršku, podršku, podršku…
To je fantastičan osećaj.
Slobodna sam, samostalna, ali ne sama. Dragocenost saradnje sa Rekonstrukcijom se ogleda upravo u tome – u saradnji. U čistoj saradnji. Komunikacija je tako jednostavna – a rezultati snažni. Poštujem takav odnos – podstiče kreativnost i slobodan rad. Zadivljena sam kako su organizovane, na koje načine pronalaze rešenja i povezuju žene. Za nešto, što mislim da možda ne može, pokažu da može. Ako ne formalno, onda neformalno. Eto! Može!
To je fantastičan osećaj.
Za mene, Rekonstrukcija Ženski Fond su fenomenalne žene sa kojima bih uvek rado išla  kafu. Pa da, ne možemo to sa svakim. Ili ne želimo.Sandra Mandić, novinarka


Za zajednicu, ženska fondacija je neophodni deo repertoara građanskih vrednosti. Rekonstrukcija Ženski fond poznaje ženska ljudska prava i tu je kad je potrebno da zajedno načinimo promenu.

Ljiljana Bogavac i Dušica Popadić, Incest Trauma Centar – Beograd


U traženju specifičnog festivalskog izraza za Slobodnu zonu, od samog početka smo osmišljavali „autentične“ programske linije koje nisu postajale na drugim festivalima. Jedna od njih je svakako Ženska filmska linija koju smo zajedno sa RŽF-om pokrenuli pre šest  godina. Zajednička želja bila je da u prvi plan promovišemo autorke filmova i filmove koje su pokretali ili otvarali pitanje položaja žena u savremenom svetu. Podrška festivalu Slobodna zona od strane RŽF traje već 6 godina, a za nas je ona važna ne samo zbog kontinuiteta već i zbog osećanja da delimo zajedničke vrednosti i nadu da je bolji svet od ovog u kome živimo moguć. I da je borba za njega ipak vredna.

Rajko Petrovic, 
selektor i direktor Filmskog festivala SLOBODNA ZONA

 trakeetza
One nas inspirišu i motivišu!
U okviru feminističke filantropije koju Rekonstrukcija Ženski fond razvija, imamo prilike i da čujemo glasove žena koje su iz različitih profesija odgovorile na ovu temu. Važno nam je da promovišemo žene i njihove životne i kreativne poduhvate i njihova razmišljanja kada je u pitanju doniranje, solidarnost, vidljivost.
Pored akcija koje Rekonstrukcija Ženski fond radi, a to su Sestre to rade najbolje ili godišnja akcija Radost ludost, trudimo se i edukativno da postavimo priču lokalne filantropije – da vidimo kako na tu temu razmišljamo i šta o tome uopšte i znamo.
Predstavljamo vam i deo programa gde možete da pročitate i informišete se o ženama u rublici One nas inspirišu i motivišu! na našem sajtu.
 trakeetza
Za još više sadržaja i još bržu razmenu, posetite i naše profile na mrežama Facebook, Twitter i YouTube!
rwfund.org

RWFund Facebook

RWFund Twitter

RWFund YouTube

Copyright © 2015 rwfund.orgOur mailing address is:office@rwfund.org